Informacja ZAE 11/2023

Obszar działania audytorów stale się powiększa. Coraz liczniejsze są programy wspierania termomodernizacji i coraz większe są wymagania dotyczące ograniczenia strat energii i  ograniczenia emisji. To wszystko stawia audytorom coraz większe wymagania w zakresie posiadanej wiedzy i zasobu informacji. Staramy się aby nasz Biuletyn ułatwiał członkom Zrzeszenia ten stały rozwój kompetencji.

W obecnym wydaniu Biuletynu zamieszczamy obszerny i ważny artykuł dotyczący zarządzania energią w budynkach, a także kolejny pakiet ważnych i potrzebnych informacji.

Życzymy przyjemnej lektury.