Informacja ZAE 11/2018

Świadectwa energetyczne budynków są w Polsce sporządzane już od 10 lat, ale mają złą opinię i nie spełniają roli jaką spełniać powinny. Nie stanowią zachęty do budowy energooszczędnych domów i modernizacji istniejących. Nie mają wpływu na ceny kupna – sprzedaży domów i mieszkań. Oceniane są jako zbędny dokument wymyślony przez biurokratów.

Ta sytuacja może się wkrótce zmienić i może świadectwa zaczną być tym czym powinny. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przystąpiło do prac nad nowelizacją przepisów dotyczących świadectw, a na wstępie zaprosiło dużą grupę ekspertów do omówienia kierunków poprawy systemu świadectw. Piszemy o tym w dziale „Aktualności”.

Zamieszczamy także informację o ważnych dokumentach: raportach NIK i GUS w sprawie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Czytelnicy znajdą w obecnym numerze INFORMACJII ZAE jeszcze szereg innych ważnych i ciekawych informacji.

Życzymy przyjemnej lektury.
Redakcja