Informacja ZAE 10/2018

Poruszając się po kraju coraz częściej możemy zobaczyć na dachach domów instalacje fotowoltaiczne. Ale jak Fotowoltaika wygląda w liczbach?

Według danych publikowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej w końcu maja 2018 roku moc zainstalowana w PV (w fotowoltaice prosumenckiej i w farmach fotowoltaicznych) wynosiła około 300 MW. Ta wielkość nie obejmuje znacznej liczby instalacji, które nie są podłączone do sieci, a więc nie rejestrowane i nie uwzględniane w statystyce.

Według planu rozwoju OZE i prognoz IOE do końca 2020 roku moc zainstalowana w PV wzrośnie do 1,2 -1,5 GW czyli 4-5 krotnie. W tym wzroście główną rolę odegrają farmy PV.

 

Ale są realne możliwości jeszcze szybszego wzrostu potencjału PV. IEO szacuje, że do 2020 roku moc zainstalowana w PV mogłaby dość łatwo osiągnąć poziom 3,2 GW pod warunkiem większego wsparcia ze strony państwa (dodatkowa aukcja interwencyjna, taryfy gwarantowane).

 

A więc Fotowoltaika rozwija się szybko pomimo dość niezdecydowanej polityki państwa w zakresie jej wspierania. Warto obserwować dalszy rozwój PV i w praktyce z niego korzystać.

 

A w obecnym wydaniu INFORMACJI ZAE dużo ciekawych informacji.

 

Życzymy przyjemnej i pożytecznej lektury.

Redakcja