Informacja ZAE 09/2019

Wraz z początkiem jesieni powraca problem smogu. Jest to obecnie jeden z najważniejszych problemów społecznych, a smog w Polsce jest przedmiotem zainteresowania także krajów sąsiadujących z Polską i całej Unii Europejskiej. Główny program walki ze smogiem, czyli program „Czyste powietrze” działa na razie w znacznie węższym zakresie niż planowano. Ostatnio umożliwiono gminom przyjęcia obsługi programu co jest dobrym rozwiązaniem, ale program wymaga jeszcze dalszych usprawnień, które powinny być pilnie wprowadzone, aby mógł spełniać założone cele.

W zwalczaniu smogu stale niedoceniany jest fakt, że niezależnie od tego jaki jest rodzaj i jakość źródła ciepła, to wykonanie ocieplenia budynku zmniejszającego zapotrzebowanie na ogrzewanie jest działaniem skutecznie ograniczającym smog .

A w naszej INFORMACJI ZAE jak zwykle przygotowaliśmy dla Czytelników wiele ciekawych informacji.

Życzymy przyjemnej lektury.