Informacja ZAE 07/2020

Zadaniem audytorów jest wykonywanie audytów, ale w kontaktach z klientami mamy okazję także do pełnienia funkcji społecznej: upowszechniania wiedzy w zakresie użytkowania energii. Nasi klienci – zwłaszcza właściciele domów jednorodzinnych – przygotowujący się do termomodernizacji często mają bardzo niewielką wiedzę w tym zakresie i powinniśmy im doradzać jakie działania mogą i powinni podjąć aby uzyskać maksymalne oszczędności, a także z jakich programów wsparcia mogą korzystać. Warto też wskazywać na jakie problemy powinni zwrócić szczególną uwagę w czasie realizacji przedsięwzięcia aby przyniosło ono zamierzony efekt.

Warto o tej naszej funkcji społecznej pamiętać.

Zwracamy uwagę na podany w „Aktualnościach” zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków ZAE.

W tym wydaniu „Informacji ZAE”  jak zawsze dużo ważnych i interesujących informacji.

Życzymy przyjemnej lektury

Redakcja