Informacja ZAE 05/2021

Pandemia ustępuje i życie powoli powraca do normy. Dla naszego Zrzeszenia otwiera to możliwość zorganizowania najważniejszego corocznie organizowanego spotkania czyli FORUM „TERMOMODERNIZACJA”, a także odbycia w normalnym trybie corocznego Walnego Zebrania Członków Zrzeszenia. Przygotowania już zostały rozpoczęte i miejmy nadzieję, że już nie będzie żadnych niespodziewanych przeszkód.

A w naszym biuletynie jak zawsze wiele ważnych i ciekawych informacji.

Życzymy przyjemnej lektury.

 

Redakcja