Informacja 09/2022

FORUM „Termomodernizacja 2022” odbędzie się już za kilka dni – 5 października. Będzie to  bardzo ważne wydarzenie w obszarze działania audytorów energetycznych. Spodziewamy się, że w zapowiedzianych wystąpieniach przedstawicieli ministerstw zawarte będą ważne informacje o przewidzianych do wprowadzenia nowych przepisach dotyczących efektywności energetycznej.

W naszym biuletynie zamieszczamy artykuł dra Piotra Narowskiego omawiający wyniki prac związanych z wyznaczeniem nowych typowych lat meteorologicznych dla Polski obliczonych na  podstawie danych meteorologicznych z lat 2001-2020. Nowe wartości zastąpią obowiązujące obecnie dane wyznaczone na podstawie danych z lat 1971-2000. Nowe wartości są niezbędnie potrzebne ze względu na zmiany klimatyczne jakie obserwujemy w ostatnich latach. Po  niezbędnych uzupełnieniach i dokładnej weryfikacji nowe wartości zostaną umieszczone w  powszechnie dostępnych danych państwowych. Będzie to ważna zmiana danych, na których opiera się opracowanie audytów i świadectw energetycznych.

A w biuletynie jak zawsze wiele nowych ważnych informacji.

Życzymy przyjemnej lektury.

Redakcja.