Zapraszamy do udziału w projekcie IBRoad

                              

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. realizuje obecnie w ramach programu Horyzont 2020 projekt o akronimie iBRoad. Projekt jest odpowiedzią na typowe problemy pojawiające się podczas planowania termomodernizacji budynków mieszkalnych (brak wiedzy z zakresu fizyki budowli, problemy z finansowaniem inwestycji, zawiłości prawne).

W ramach prac nad projektem wykonane zostaną dwa narzędzia: Wytyczne Renowacji Budynków Mieszkalnych i Dziennik Budynku. Pierwsze narzędzie będzie zunifikowanym dokumentem przekazującym w jasny sposób inwestorom jakie prace powinni wykonać, aby zredukować zapotrzebowanie na energię w budynku. Poszczególne prace będą zawierały szacowany koszt wykonania, możliwe do uzyskania oszczędności, a także dokładny opis wykonania wraz z typowymi błędami, których należy uniknąć w czasie przeprowadzania modernizacji. Drugie narzędzie będzie internetową platformą zawierającą informacje na temat istniejących budynków. Informacje w głównej mierze będą opierały się na charakterystyce energetycznej budynku. W projekt zaangażowanych jest 13 partnerów z 9 krajów Unii Europejskiej.

Obecnie Krajowa Agencja Poszanowania Energii poszukuje 10 audytorów z biegłym angielskim. Każdy audytor będzie miał do wykonania po 2 audyty energetyczne budynków jednorodzinnych. Wybór budynków leży po stronie audytora. Aby otrzymane wyniki były wartościowe wybrane budynki nie powinny być nowe czy poddane wcześniej kompleksowej termomodernizacji. Za każdy audyt audytor otrzyma ok. 1500 zł (300 €), co przy dwóch budynkach na audytora daje sumę ok. 3000 zł (700 €). Po wykonaniu audytów otrzymane wyniki i informacje zebrane w czasie wizji lokalnej należało będzie wprowadzić do dwóch narzędzi opisanych powyżej.

5 marca przeprowadzone zostanie jedno obowiązkowe szkolenie z wprowadzania danych do  platformy internetowej iBRoad. Szkolenie odbędzie się po polsku, natomiast platforma i  podręcznik do platformy będą w języku angielskim, stąd wymaga się jego znajomości. Szkolenie przeprowadzone zostanie w siedzibie KAPE i będzie trwało jeden dzień. Po  wykonaniu audytów i wprowadzeniu wyników do platformy,  właściciel budynku będzie proszony o wypełnienie ankiety/odpowiedzenie na pytania, ważne jest aby poprosić właściciela o zgodę na ewentualny kontakt.

W razie pytań proszę o kontakt.

Marcin Dłużewski

mdluzewski@kape.gov.pl

513 844 397