Ankieta: Wykonanie audytów energetycznych i analiz techniczno – ekonomicznych

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety pt. „Wykonanie audytów energetycznych i analiz techniczno – ekonomicznych”. Ankieta ma na celu poznanie dotychczasowych doświadczeń Audytorów energetycznych z Klientami, w dalszym zamyśle wypracowania uniwersalnych rozwiązań podnoszących jakoś usługi oraz ułatwiających kontakt z Klientem.

Będziemy Państwa informować o wynikach tej ankiety.

Ankieta