Szkolenia Fundacji Poszanowania Energii

Serdecznie zapraszamy na kolejne szkolenia organizowane przez Fundację Poszanowania Energii:

Audyt energetyczny przedsiębiorstw: 28-30 października 2019

Szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych przygotowywaniem audytów energetycznych przedsiębiorstw, zgodnych z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r.(Dz.U. 2016 poz. 831). Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów oraz warsztatów.

Zgłoszenia: Formularz –link, lub poprzez stronę Bazy Usług rozwojowych PARP (możliwość dofinansowania) –link.

 

Audyty efektywności energetycznej: 16 –18 października 2019

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania przygotowywania audytów efektywności energetycznej zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831) dla inwestorów ubiegających sięo świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty).

Zgłoszenia: Formularz –link, lub poprzez stronę Bazy Usług Rozwojowych PARP (możliwość dofinansowania) –link.

 

Audyt energetyczny i remontowy budynków: 25 –27 września 2019

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania audytów termomodernizacyjnych i remontowych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 223/2008 poz. 1459)i rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy audytu energetycznego i remontowego(Dz.U. 43/2009, poz.346) ze zmianami (Dz.U. z 2015r. poz. 1606).

Zgłoszenia: Formularz –link, lub poprzez stronę Bazy Usług rozwojowych PARP (możliwość dofinansowania) –link.

 

Więcej informacji o szkoleniach: +48 604336703,  oraz biuro@fpe.org.pl