Składka członkowska 2024

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.01.2024 r. mija termin opłacenia składki członkowskiej za  2024 rok. Wysokość składki wynosi 90 zł + opłata za legitymację członkowską 10 zł. W przypadku rezygnacji z wydania legitymacji należy wpłacić tylko składkę członkowską 90 zł.

W tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko oraz numer członkowski.

Wpłata na konto ZAE: ING Bank Śląski 07 1050 1038 1000 0022 3616 2661

Aktualna legitymacja ZAE jest ważna do 31.01.2024 r.

Nieopłacenie składki skutkuje zdjęciem Państwa danych z listy członków i listy rekomendowanych audytorów dostępnych na stronie internetowej ZAE. Po opłaceniu składki Państwa dane na listach zostaną przywrócone.

Jeśli potrzebują Państwo poświadczenia członkostwa na rok 2024, prosimy o informację po  opłaceniu składki. Poświadczenie członkostwa jest równoważne z legitymacją i zastępuje ją, dopóki nie otrzymają Państwo nowej legitymacji.