RODO – informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że administratorem członków ZAE jest Zrzeszenie Audytorów Energetycznych z siedzibą w Warszawie (00-002) przy ul.Świętokrzyskiej 20. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym zae@zae.org.pl Jeśli jest Pan/Pani członkiem ZAE, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. b, (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):

– w celu dodania Pani/Pana na Listę Członków Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, Listę Audytorów bądź Listę Certyfikatów;

– w celu przesyłania newslettera oraz informacji odnośnie szkoleń i innych wydarzeń związanych
z działalnością Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia zostanie członkiem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Każdy z Państwa ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych,

– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

– przenoszenia danych,

– wniesienia sprzeciwu,

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu.