Raport „Ścieżki dekarbonizacji dla budynków w UE”

W Komisji Europejskiej toczy się dyskusja nad zmianami w EPBD.  Rozważane są różne podejścia do wdrażania procesu dekarbonizacji budynków.

Niniejsze opracowanie szczegółowo omawia ścieżki dekarbonizacji ogrzewania w sektorze budowlanym, spełniające cele tych polityk. Podejście łączy w sobie model odzwierciedlający europejski sektor budowlany z analizą wpływu na infrastrukturę elektryczną i gazową.

Dodatkowo, ocenie poddano opcje dekarbonizacji ogrzewania z etapową, głęboką renowacją poszczególnych budynków oraz zdolnością finansową dla gospodarstw domowych, w kontekście uwzględnienia akceptacji społecznej. Główne wskaźniki obejmują inwestycje w działania na rzecz efektywności energetycznej i w systemy ogrzewania, koszt ogrzewania dla gospodarstw domowych, łączną konsumpcję, oraz wpływ systemów ogrzewania na obciążenie szczytowe, wraz z wynikającymi z tego inwestycjami w infrastrukturę elektryczną i gazową.

Zapraszany do zapoznania się z raportem >> POBIERZ RAPORT