21 sierpnia, 2018

Prezentacje z drugiej sesji Forum Termomodernizacja 2016

Pobierz Prezentacje

Maciej Robakiewicz – Fundacja Poszanowania Energii

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg PN-EN 16247

Łukasz Sajewicz – Viessmann

Rozwiązania podnoszące Efektywność Energetyczną w przemyśle – przykład dobrych praktyk przy modernizacji zakładów Viessmann

Marek Amrozy – Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – obszary problemowe, narzędzia, przykłady

Adam Ostrowski, Jan Kalisz – BlowerDoorTest.pl

Blower Door Test jako wsparcie audytu energetycznego

Ryszard Wnuk, Barłomiej Asztemborski – Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Integracja OZE w obiektach budowlanych – korzyści i problemy