Pożyczka Termomodernizacyjna Alior Banku – atrakcyjna oferta finansowania dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z trzech województw: dolnośląskiego, łódzkiego i podlaskiego mogą skorzystać z Pożyczki Termomodernizacyjnej w Alior Banku. Pożyczki są finansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach regionalnych programów operacyjnych, dzięki czemu ich koszt jest bardzo niski.

Pożyczka Termomodernizacyjna – co to jest?

Pożyczka Termomodernizacyjna Alior Banku to oferta dla spółdzielni mieszkaniowych (SM), wspólnot mieszkaniowych (WM) i towarzystw budownictwa społecznego (TBS) z terenu trzech województw: dolnośląskiego, łódzkiego i podlaskiego. Można nią sfinansować kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych m.in.: modernizację przegród zewnętrznych budynków (izolacja cieplna), wymianę wyposażenia na energooszczędne (m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz oświetlenia w częściach wspólnych budynków), przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem) oraz przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji.

Jakie są parametry i  zasady udzielania Pożyczki Termomodernizacyjnej w poszczególnych regionach?

Alior Bank oferuje Pożyczkę Termomodernizacyjną na podstawie umów zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Umowy te określają, między innymi, szczegółowe warunki i zakres finansowania – opisują je tzw. Karty produktu, opracowane dla każdego z regionów.

Podstawowe parametry pożyczki w poszczególnych regionach określone w Kartach produktu (wg stanu na 1 sierpnia 2019 r.):

Województwo dolnośląskie łódzkie podlaskie
maksymalny okres spłaty 20 lat 15 lat 15 lat
maksymalny okres karencji w spłacie kapitału 12 miesięcy 18 miesięcy 12 miesięcy
maksymalna wartość pożyczki 5 mln zł 3,6 mln zł 2,5 mln zł
podstawowe oprocentowanie (przy oszczędności energii w przedziale 25-40%) –stałe przez cały okres kredytowania 0,5% 0,5% 0,0%

Główne zalety Pożyczki Termomodernizacyjnej?

Pożyczka Termomodernizacyjna Alior Banku ma stałe, bardzo niskie oprocentowanie przez cały okres kredytowania, a z tytułu jej udzielenia nie są pobierane żadne opłaty i prowizje. Co warto podkreślić – łączny koszt finansowania pożyczki jest niższy niż kredytu z premią termomodernizacyjną BGK. Każdy z zainteresowanych inwestorów może samodzielnie sprawdzić przewidywane koszty Pożyczki Termomodernizacyjnej, korzystając z kalkulatora dostępnego na stronie Alior Banku. Inwestor nie musi wnosić wkładu własnego w finansowanie projektu, może natomiast uzyskać w Alior Banku refundację 90 proc. kosztów brutto audytu energetycznego i dokumentacji technicznej (środki na refundację pochodzą z unijnego programu ELENA).

Co ważne, Pożyczki są udzielane według prostych procedur, a Inwestorzy mogą liczyć na wsparcie doradców Alior Banku w przygotowaniu wniosku.

Jakie główne problemy napotykają wnioskodawcy i podmioty, które już skorzystały z tej formy finansowania?

Podobnie jak w przypadku innych programów wsparcia termomodernizacji, warunkiem uzyskania Pożyczki Termomodernizacyjnej jest potwierdzona przez audyt energetyczny możliwość poprawy efektywności energetycznej budynku o co najmniej 25 proc. (w przeliczeniu na energię końcową). Część budynków, zwłaszcza tych w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych, była w ostatnich latach ocieplana, co utrudnia osiągnięcie poprawy efektywności na tym poziomie.

Z kolei najczęstszym problemem inwestorów, którzy już uzyskali pożyczkę, jest wybór wykonawców.

 

Więcej informacji  o Pożyczce Termomodernizacyjnej

Szczegółowe informacje o Pożyczce Termomodernizacyjnej wraz z listą oddziałów Alior Banku które jej udzielają, można znaleźć pod adresem: www.aliorbank.pl/termomodernizacja.

Wkrótce na tej stronie będzie można znaleźć agendę i formularz rejestracyjny na konferencje „Finansowanie i realizacja termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, które Alior Bank organizuje jesienią.

Odbędą się one w Łodzi (25 września), Wrocławiu (1 października) i Białymstoku (4 października). W trakcie konferencji zaproszeni eksperci przedstawią finansowe i pro-ekologiczne zagadnienia termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz praktyczne aspekty prawidłowego opracowania audytów energetycznych i przygotowania inwestycji. Przedstawiciele Alior Banku omówią zasady i warunki uzyskania preferencyjnej Pożyczki Termomodernizacyjnej. Zachęcamy do udziału!