Informacja ZAE 12/2021

Miły okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku jest nieco zakłócony informacjami o podwyżkach cen ciepła i prądu, które pewnie odczujemy w naszych portfelach. Te podwyżki jak  i informacje o kryzysie energetycznym będą miały wpływ na naszą pracę zawodową, gdyż spowodują zmiany w nastawieniach potencjalnych inwestorów, co będzie miało wpływ na zapotrzebowanie na audyty i świadectwa. Można przewidywać trudności w realizacji programów usuwania „kopciuchów” bo będzie to znacznie mniej opłacalne, a pewnie będzie coraz większe zainteresowanie fotowoltaiką, która przy wyższych cenach prądu będzie bardzo opłacalna.

Przyszłość jest więc trudna do przewidzenia, ale miejmy nadzieję, że przyniesie też wiele wydarzeń ciekawych i miłych. Naszym  Czytelnikom życzymy w Nowym Roku wielu sukcesów i zdrowia, a także miłej lektury naszego biuletynu.

Redakcja