Informacja ZAE 09/2018

Ważnym aktualnym wydarzeniem jest uruchomienie programu CZYSTE POWIETRZE, który ma stać się podstawą termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Na razie jest wiele pytań i wątpliwości: czy program się przyjmie, czy rzeczywiście będzie to termomodernizacja w masowej skali i dla nas najważniejsze pytanie: jaki może być udział audytorów energetycznych w jego realizacji. Na dalszych stronach zamieszczamy wiele szczegółowych informacji o programie Będziemy obserwować działanie programu i informować o tym naszych Czytelników. A w bieżącym numerze INFORMACJI ZAE jak zawsze wiele nowych wiadomości. 

Życzymy przyjemnej lektury.

Redakcja