Informacja ZAE 06/2022

Rosnące ceny nośników energii i trudności z dostawami węgla stwarzają obawy o koszty i zapewnienie dobrego ogrzewania w najbliższym sezonie grzewczym. W tej sytuacji na pewno jeszcze bardziej celowe i pilne są wszystkie przedsięwzięcia, których efektem będzie zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło (termomodernizacja), a także posiadanie własnego źródła energii (fotowoltaika). Ważnym aktualnym zadaniem audytorów jest pomoc inwestorom w zorganizowaniu szybkiej realizacji efektywnych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Niezależnie od tych trudności i obaw życie toczy się dalej i dostarcza w dziedzinie użytkowania energii wiele nowych ważnych informacji, z których najważniejsze staramy się przekazywać naszym Czytelnikom. Zwracamy uwagę na ciekawy artykuł omawiający możliwości rozszerzenia zadań systemu świadectw energetycznych.

Życzymy przyjemnej lektury.

Redakcja