Informacja ZAE 05/2022

18-go maja odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo- wyborcze ZAE- piszemy o tym w  „Aktualnościach” .

Jednym z problemów poruszonych  w dyskusji na Walnym Zebraniu były zdarzające się sytuacje, że audyt wykonano z błędami, a odbiorca audytów nie sprawdza i wtedy pomimo błędów staje się on podstawą realizacji przedsięwzięcia. Termomodernizacji może wtedy nie przynieść spodziewanych efektów, a inwestor może oskarżyć audytora o spowodowanie szkody.

Aby uniknąć takich sytuacji dobrze jest przyjąć zasadę, że audyt przed przekazaniem zamawiającemu jest sprawdzany przez innego audytora. Nie ma takiego wymagania w przepisach, ale, żeby uchronić się od ewentualnych nieprzyjemnych sytuacji warto to zrobić, zwłaszcza w  przypadku audytu bardziej skomplikowanego.

A w naszym biuletynie jak zawsze dużo nowych i ciekawych informacji.

Życzymy przyjemnej lektury.

Redakcja