Informacja ZAE 05/2020

Ogłoszone zostały kolejne zmiany w programie „Czyste powietrze” (omawiamy je dalej szczegółowo). Są to rzeczywiście poważne zmiany, które powinny sprawić, że program stanie się bardziej dostępny i atrakcyjny. Jednak dopiero przyszłość pokaże, czy te zmiany wystarczą, ażeby osiągnąć liczbę domów jednorodzinnych corocznie pooddawanych termomodernizacji przewidywaną w tym programie.

A w naszym biuletynie jak zawsze wiele ciekawych informacji, bo pomimo epidemii koronawirusa życie toczy się intensywnie.

Życzymy przyjemnej lektury.

Redakcja