Informacja ZAE 04/2021

W organizowanym przez ZAE kolejnym webinarium, które odbyło się 15 kwietnia uczestniczyło 140 osób, co świadczy, że ta forma spotkań szkoleniowych dobrze odpowiada członkom Zrzeszenia. Wydaje się, że także po wyjściu z pandemii webinaria dalej będą miały powodzenie.

A tymczasem ważną dla członków ZAE jest informacja, że weszła w życie ustawa o zmianach w stawie o efektywności energetycznej, które mają na celu powiększenie liczby i rozszerzenie zakresu przedsięwzięć realizowanych w trybie tej ustawy. W naszym biuletynie omawiamy zmiany tej ustawy, a także zamieszczamy wiele innych nowych informacji.

Życzymy przyjemnej lektury.

Redakcja