Informacja ZAE 03/2019

Pisaliśmy już o tym, że program „Czyste Powietrze” natrafia na duże trudności wynikające z przyjętych zasad jego realizacji. Potrzebę zmian w programie widzi już zapewne jego kierownictwo, ale wprowadzenie zmian zaleciła także Komisja Europejska stawiając to jako warunek przydzielenia funduszy na ten program w perspektywie finansowej 2021-2027. Komisja widzi potrzebę uproszczenia procedury składania wniosków, a także wprowadzenie obsługi programu przez urzędy gmin, które są najbliżej mieszkańców oraz przez banki. Ponadto KE nie chce finansować wymiany przestarzałych pieców na węgiel na nowoczesne kotły na węgiel, co jest dozwolone w programie. Komisja oddelegowała do Polski zespół ekspertów, którzy mają doradzić, jak zmienić program.

Jest, więc nadzieja, że program „Czyste Powietrze” po wprowadzeniu zmian będzie powszechnie dostępny i stanie się rzeczywiście skutecznym narzędziem zwalczania smogu.

A tymczasem u nas już za kilka dni (3 kwietnia) odbędzie się FORUM „TERMOMODERNIZACJA 2019”, które jest najważniejszym corocznie organizowanym spotkaniem audytorów.W następnym numerze INFORMACJI ZAE przekażemy Czytelnikom obszerne informacje o przebiegu FORUM i prezentowanych tam nowościach.

W bieżącym numerze jak zawsze wiele informacji, które mogą być interesujące dla naszych Czytelników.

Życzymy przyjemnej lektury.