Informacja ZAE 01/2019

Działający już program „Czyste Powietrze” zasługuję na baczną i życzliwą obserwację, bo ma być podstawą modernizacji milionów domów jednorodzinnych zmniejszając przyczyny smogu, a jednocześnie polepszając warunki życia mieszkańców. Przez 3 miesiące działania programu do 31 grudnia 2018 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęły 25 tysięcy wniosków, które są weryfikowane przez WFOŚiGW, a pierwsze umowy z beneficjentami są podpisywane.

Wg nieoficjalnych informacji w tych 25 tysiącach dominowały wnioski osób najzamożniejszych, które mogły korzystać z najniższej, czyli 30 % dotacji. Zostało to uznane za błąd systemu i w warunkach obowiązujących od  21  stycznia dla osób zamożniejszych ustalono znacznie mniejsze dotacje (piszemy o tym w „Aktualnościach”). Wydaje się, że takie podejście organizatorów programu jest niesłuszne. Jeżeli po wielu nieudanych próbach skłonienia właścicieli domów jednorodzinnych do termomodernizacji udało się pewną ich grupę do tego zachęcić – należało to podtrzymać.

Jednocześnie występuje małe zainteresowanie najbiedniejszych właścicieli, co może świadczyć, że nawet przy dotacjach 90-procentowych wykonanie termomodernizacji jest dla nich nieatrakcyjne i organizacyjnie za trudne.

Wydaje się, że w programie powinny nastąpić dalsze zmiany, a najważniejsza: obsługę programu powinny prowadzić gminy a nie Wojewódzkie Fundusze.

Konieczny jest bliski kontakt pomiędzy organizatorami i beneficjentami, a także wsparcie organizacyjne najbiedniejszych i najmniej zaradnych, a to mogą zrobić tylko gminy. A ponadto przy założonej w programie liczbie domów każdy Wojewódzki Fundusz musiałby miesięcznie obsłużyć około 3000 wniosków, a to chyba nie jest możliwe.

A więc obserwujmy działanie i podpowiadajmy, co zrobić, aby program osiągnął założone bardzo ważne cele.     A w naszej INFORMACJI ZAE jak zwykle duża dawka ciekawych informacji.

Życzymy przyjemnej lektury.

Redakcja