9 lipca, 2018

Lista audytorów

Lista Rekomendowanych Audytorów

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych prowadzi Listę Rekomendowanych Audytorów Energetycznych w zakresie audytu termomodernizacyjnego i remontowego. Planujemy sukcesywnie rozszerzać zakres rekomendacji o kolejne specjalności takie jak audyt efektywności energetycznej, audyt energetyczny przedsiębiorstwa i inne.

Na liście znajdują się osoby, które przeszły z wynikiem pozytywnym weryfikację prowadzoną przez Zrzeszenie zgodnie z regulaminem rekomendacji ZAE.

Dołącz do Nas