Klasy charakterystyki energetycznej budynków – ruszają konsultacje !!!

                                              źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/ Wprowadzenie nowego wzoru świadectwa energetycznego budynku oraz zbliżające się wdrożenie klas energetycznych to krok w stronę większej transparentności i standaryzacji w ocenie efektywności energetycznej budynków. Jak myślicie, jakie będą główne korzyści Read more about Klasy charakterystyki energetycznej budynków – ruszają konsultacje !!![…]

Informacja 06/2024

Walne Zebranie ZAE, które odbyło 12 czerwca było jak zawsze ważnym wydarzeniem, które dokonało oceny działalności Zrzeszenia w poprzednim  roku i podejmowało decyzje w sprawach bieżących. Piszemy o tym w  Aktualnościach. A w dzisiejszym wydaniu jak zwykle wiele aktualnych wiadomości. Zwracamy uwagę na ciekawy felieton “Z życia audytora energetycznego”. A w związku z rozpoczynającym się Read more about Informacja 06/2024[…]

Informacja 05/2024

NAPE czyli Narodowa Agencja Poszanowania Energii obchodzi w tym roku swoje 30-lecie. NAPE jest instytucją bardzo zasłużoną dla rozwoju termomodernizacji i odnawialnych źródeł w Polsce, a która przyczyniła się także do powstania Zrzeszenia Audytorów Energetycznych i która stale współpracuje z ZAE i stale je wspiera. W Biuletynie zamieszczamy informację o działalności NAPE w okresie jej Read more about Informacja 05/2024[…]

Aktualizacja adresów mailowych

W związku ze znacznym powiększeniem liczby członków ZAE i stale napływającymi zgłoszeniami nowych kandydatów na członków Zrzeszenia – sprawna obsługa ewidencji, aktualizacja list członków, kontrola opłacania składek, wydawanie legitymacji i szereg innych czynności, które ma do wykonania sekretariat ZAE wymaga usprawnienia przez  wprowadzenie komputerowego systemu obsługi tych czynności. Po rozpoznaniu różnych możliwości Zarząd postanowił wprowadzić Read more about Aktualizacja adresów mailowych[…]

ZAWIADOMIENIE – Zwyczajne Walne Zebranie Członków Zrzeszenia, dnia 12.06.2024

                                              Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania  Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych na podstawie § 27 statutu uchwałą z  dnia  6  marca 2024 r. zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZRZESZENIA AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH w siedzibie Zrzeszenia w Read more about ZAWIADOMIENIE – Zwyczajne Walne Zebranie Członków Zrzeszenia, dnia 12.06.2024[…]

Informacja 04/2024

Wiosna w pełni, a więc czas porządków. Także w naszym Zrzeszeniu Zarząd podjął decyzje porządkujące bieżącą działalność Zrzeszenia – piszemy o tym w „Aktualnościach”. A w tym wydaniu Biuletynu zamieszczamy dwa ciekawe artykuły i jak zawsze duży zestaw bieżących informacji ważnych dla audytorów. Życzymy przyjemnej lektury. Czytaj

Nowe innowacyjne technologie pozyskiwania ciepła z energii słonecznej

Solar Heat Europe (SHE) którego Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych jest aktywnym członkiem, jest głosem europejskiego przemysłu na rzecz pozyskiwania ciepła z energii słonecznej od 1992 roku, zrzeszając członków w ponad 15 krajach reprezentujących cały łańcuch wartości (od producentów po usługodawców). Jej działalność obejmuje różne segmenty rynku, takie jak energia słoneczna w budynkach, ciepłownictwo Read more about Nowe innowacyjne technologie pozyskiwania ciepła z energii słonecznej[…]

Kredyt inwestycyjny do grantu OZE

Planujesz zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii? Sprawdź kredyt inwestycyjny z możliwością jego częściowej spłaty z grantu OZE, udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Grant OZE refinansuje 50% kosztów inwestycji netto.                                             Read more about Kredyt inwestycyjny do grantu OZE[…]

Seminarium-warsztaty pt. Ku Neutralności Klimatycznej – Renowacja energetyczna budynków dn. 25.04.2024 r., Bielsko-Biała

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, ma zaszczyt zaprosić na seminarium-warsztaty pt. Ku Neutralności Klimatycznej – Renowacja energetyczna budynków.   Seminarium odbędzie się 25.04.2024r. (czwartek) w godzinach od 9:30 do 14:00 w Bielsku-Białej, ul. Schodowa 6. U sióstr de Notre Dame, naprzeciwko katedry.Lokalizacja: https://g.co/kgs/b7cB6Rj Udział w konferencji  jest bezpłatny należy zgłosić do 22.04.2024 wypełniając formularz pod adresem: Read more about Seminarium-warsztaty pt. Ku Neutralności Klimatycznej – Renowacja energetyczna budynków dn. 25.04.2024 r., Bielsko-Biała[…]