Lipiec 9, 2018

O nas

 
 
 
Informacje o Zrzeszeniu Audytorów Energetycznych
 
Zrzeszenie powstało na zebraniu założycielskim dnia 21 stycznia 2000 r. i zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Warszawie dnia 31.03.2000 r.

Zrzeszenie promuje i inicjuje współpracę audytorów energetycznych i wszystkich osób zainteresowanych systemem auditingu energetycznego oraz racjonalizacją użytkowania energii.

Główne Cele Zrzeszenia

  • promocja i rozwój audytingu energetycznego w interesie ekorozwoju gospodarki narodowej i członków ZRZESZENIA
  • promocja i wspieranie osiągnięć technicznych i naukowych w zakresie audytingu energetycznego i certyfikacji energetycznej budynków oraz racjonalizacji użytkowania energii dla poprawy stanu środowiska naturalnego
  • upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy i świadomości dotyczącej racjonalnego użytkowania energii celem ograniczenia niekorzystnych oddziaływań na środowisko oraz ochrony naturalnych walorów przyrodniczych kraju dla przyszłych pokoleń
  • wspieranie rozwoju zawodowego członków ZRZESZENIA

Statut Zrzeszenia

 Statut Stowarzyszenia do pobrania

Fakty

0
Członków Zrzeszenia
0
Lat Działalności
0
Rekomendowanych Audytorów

Więcej informacji