ZAE - Zrzeszenie Audytorów Energetycznych istnieje od 2000 roku, liczy ponad 1400 członków

O NAS

Zrzeszenie powstało na zebraniu założycielskim dnia 21 stycznia 2000 r. i zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Warszawie dnia 31.03.2000 r.
Aktualny nr rejestru KRS 0000159593.


Zrzeszenie promuje i inicjuje współpracę audytorów energetycznych i wszystkich osób zainteresowanych systemem auditingu energetycznego oraz racjonalizacją użytkowania energii.

Głównym celem ZRZESZENIA jest:

  • promocja i rozwój audytingu energetycznego w interesie ekorozwoju gospodarki narodowej i członków ZRZESZENIA,
  • promocja i wspieranie osiągnięć technicznych i naukowych w zakresie audytingu energetycznego i certyfikacji energetycznej budynków oraz racjonalizacji użytkowania energii dla poprawy stanu środowiska naturalnego,
  • upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy i świadomości dotyczącej racjonalnego użytkowania energii celem ograniczenia niekorzystnych oddziaływań na środowisko oraz ochrony naturalnych walorów przyrodniczych kraju dla przyszłych pokoleń,
  • wspieranie rozwoju zawodowego członków ZRZESZENIA.

 

Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych z powodu braku wystarczających funduszy przerwało wydawanie miesięcznika "Energia i Budynek".

Istnieje nadal możliwość zamawiania numerów archiwalnych EiB. Na stronie internetowej www.energiaibudynek.pl znajdują się fragmenty artykułów.


 

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (od listopada 2012 roku) wydaje  Biuletyn INFORMACJE ZAE w formie elektronicznej, który co miesiąc jest wysyłany do członków ZAE (którzy maja opłaconą składkę)

Partnerzy


Aereco Wentylacja Sp. z o.o.
ul. Dobra 13
Łomna Las
05-152 Czosnów

www.aereco.com.pl
eGain Polska Sp. z o.o.

ul. Sympatyczna 6/11

80-176 Gdańsk

www.egain.plGazuno Langowski s.j.

Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

www.gazuno.pl


innogy Polska S.A.

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

00-347 Warszawa

www.innogy.pl
Saint-Gobain Construction

Products Polska Sp. z o.o.

ul. Okrężna 16,

44-100 Gliwice

www.isover.plVELUX Polska Sp. z o.o.

Muszkieterów 15A

02-273 Warszawa

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.


ul. Ostrobramska 79,


04-175 Warszawa


www.wienerberger.pl

 


Projekt i wykonanie:

© Possible 2009