ZAE - Zrzeszenie Audytorów Energetycznych istnieje od 2000 roku, liczy ponad 1400 członków

Raporty i opinie ZAE

W dniu 20 stycznia w Gazecie Wyborczej ukazał się powstały z inicjatywy ZAE list otwarty do Premiera Donalda Tuska podpisany przez 23 sygnatariuszy reprezentujących najważniejsze instytucie krajowe zajmujące problemami budownictwa wyrażający zaniepokojenia środowiska stanem i sposobem wdrażania Dyrektywy EPBD w Polsce.


Tekst listu

Wykaz błędów i braków w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej przekazanych do Ministerstwa Infrastruktury w ramach konsultacji na projektem rozporządzenia.

Wykaz

Projekt i wykonanie:

© Possible 2009