ZAE - Zrzeszenie Audytorów Energetycznych istnieje od 2000 roku, liczy ponad 1400 członków

O AUDYTORACHAudytor energetyczny jest nową specjalnością techniczną i nowym zawodem. Celem działania audytorów energetycznych jest pomoc dla osób i instytucji zainteresowanych racjonalizacją użytkowania i oszczędzaniem energii. Audytorzy dokonują oceny użytkowania energii w aktualnym stanie i przygotowują propozycje poprawy tego stanu w sposób najbardziej efektywny ekonomicznie. Opracowania wykonywane przez audytorów, czyli audyty energetyczne są dokumentami umożliwiającymi właścicielom obiektów podjęcie racjonalnej decyzji dotyczącej modernizacji, której efektem będzie obniżenie zużycia energii
i związanych z tym kosztów.

Autor energetyczny jest specjalistą w zakresie środków technicznych związanych
z użytkowaniem energii, a także w zakresie oceny efektywności przedsięwzięć modernizacyjnych i ich finansowania. Audytorami są osoby z wykształceniem technicznym w zakresie energetyki, inżynierii środowiska, budownictwa i innych, które ukończyły odpowiednie kursy szkoleniowe lub studia podyplomowe.

Listy audytorów o sprawdzonych kwalifikacjach są prezentowane w internecie na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych i na stronie Krajowej Agencji Poszanowania Energii.
W Polsce nie wprowadzono prawnej formy uprawnień audytora energetycznego.Takie uprawnienia istnieją w niektórych krajach Unii Europejskiej.

Natomiast obowiązują w Polsce wymagania dotyczące sposobu opracowania audytów energetycznych w przypadku korzystania z pomocy finansowej państwa udzielanej na cele poprawy efektywności energetycznej. Zasady i metody ich opracowania określone są zależnie od rodzaju i celu opracowania audytu.

Wykonywane są  następujące rodzaje audytów:

- Audyty energetyczne i remontowe określone w ustawie o wspieraniu termomodernizacji
i remontów, które są niezbędne dla uzyskania premii termomodernizacyjnej lub premii remontowej;

-Audyty efektywności energetycznej określone w ustawie o efektywności energetycznej, które są niezbędne w staraniach o uzyskania t.zw. Białego Certyfikatu;

- Audyty energetyczne przedsiębiorstw określone w ustawie o efektywności energetycznej, których wykonanie jest wymagane w określonej grupie przedsiębiorstw;

- Audyty energetyczne (różne) wymagane dla uzyskania wsparcia przedsięwzięć w ramach programów regionalnych i programach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.


Projekt i wykonanie:

© Possible 2009