ZAE - Zrzeszenie Audytorów Energetycznych istnieje od 2000 roku, liczy ponad 1400 członków

FORUM 2010

Innowacyjne Technologie na Rzecz Efektywności Energetycznej, to hasło tegorocznego, jubileuszowego spotkania szerokiej rzeszy ekspertów i fachowców branży budowlanej i instalacyjnej, które odbyło się 13 kwietnia br. w Warszawie. Patronat objęło Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Gospodarki oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podobnie jak od 10. lat zostało zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, w tym roku przy współpracy z Fundacją Poszanowania Energii. Głównym sponsorem tego spotkania była krakowska firma Termo Organika, której tą drogą organizatorzy pragną podziękować. Forum towarzyszyła niewielka ekspozycja wystawiennicza, na której w indywidualnych stoiskach firmy prezentowały swoje osiągnięcia i ofertę rynkową materiałów, technologii i programów komputerowych prowadząc indywidualne rozmowy oraz udzielając szczegółowych informacji zainteresowanym uczestnikom Forum.

X. Jubileuszowe Forum, w którym uczestniczyło około 170 osób, wypadło w szczególnie tragicznym dla Polski momencie, kiedy Kraj pogrążony był w głębokiej żałobie po stracie Prezydenta, Jego Małżonki i wielu ważnych osobistości życia publicznego. Uczestnicy uczcili to tragiczne wydarzenie minutą zadumy w ciszy i skupieniu.
Po powitaniu Uczestników przez Prezesa ZAE dr. inż. Aleksandra D. Panka obrady Forum oficjalnie otworzył przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, Radca Ministra Zbigniew Bondarczuk, który w swoim wystąpieniu poruszył trudny, ostatnio wyzwalający wiele emocji, problem finansowania, a raczej jego braku, inwestycji termomodernizacyjnych.
Debatę Forum, w ramach której wygłoszono 11 referatów merytorycznych podzielono na trzy sesje tematyczne:
Sesja I – Prawne i finansowe aspekty innowacji.
Sesja II – Innowacje w budynkach.
Sesja III – Innowacyjne systemy zasilania.
Przedmiotem prezentacji i dyskusji sesji I było finansowanie innowacyjnych technologii wspomagających poprawę efektywności energetycznej, w tym także organizacyjne instrumenty wdrażania innowacji w zakresie wieloaspektowo pojmowanej energooszczędności. Te zagadnienia były adresowane głównie do audytorów prowadzących własną działalność gospodarczą.
Wprowadzenie i wykorzystywanie przez małe przedsiębiorstwa nowoczesnych technologii wymaga nie tylko pozyskania (transferu) wiedzy technicznej. Aby budować i utrzymywać potencjał innowacyjny, przedsiębiorstwa te potrzebują odpowiedniego środowiska, w którym będą mogły pozyskiwać potrzebne im zasoby i informacje. Rozumie to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która proponuje przedsiębiorcom bezpłatną pomoc w ramach działalności Ośrodków Krajowej Sieci Innowacji. Jednym z Ośrodków KSI pomagającym we wdrażaniu nowych technologii jest Fundacja Poszanowania Energii.

W sesji II omawiano zagadnienia związane z nową formą termomodernizacji połączonej z remontami, prezentacje najnowszych osiągnięć w materiałach termoizolacyjnych, innowacyjnych technologii stosowanych w produkcji okien oraz technologii termomodernizacyjnych w standardach budynków pasywnych i energooszczędnych oraz perspektywy ich rozwoju. W dążeniu do uzyskania tak wysokich standardów energetycznych bardzo istotny problem stanowią zewnętrzne przegrody szklane. W tym właśnie kontekście będą prezentowane najnowsze technologie konstrukcji okien wraz z omówieniem ich parametrów termicznych.
Tę sesję uzupełniła bardzo interesująca prezentacja innowacyjnych technologii pozyskiwania jak też wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej. Szeroko omówiono eksponowane i intensywnie wdrażane ostatnio technologie stosowania ogniw fotowoltaicznych jako systemów samodzielnych czy też, coraz częściej spotykanych w ostatnim czasie, zintegrowanych z konstrukcjami budowlanymi. Takie rozwiązania wytyczają nowe trendy w architekturze budynków nie tylko energooszczędnych lecz również przystosowanych do pozyskiwania użytkowej energii ze Słońca.
Prezentacje i oceny innowacyjnych technologii pozyskiwania jak też wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej były przedmiotem obrad sesji III. Coraz szerzej stosowane technologie lokalnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w agregatach kogeneracyjnych i dodatkowo chłodu w technologii trigeneracji zasilanych biopaliwami płynnymi lub gazowymi są nieodzownym wymogiem dzisiejszych czasów. Tę sesję uzupełniła prezentacja i omówienie stanu wdrażania nowych aktów prawnych określających zasady termomodernizacji w standardach budynków pasywnych lub niskoenergetycznych oraz metodologię obliczeń energetycznych w budynkach.
Na zakończenie uczestnicy Forum mieli okazję zapoznać się z krajowymi przykładami rozwiązań systemów zasilania budynków w ciepło wykorzystujących energie odnawialne. Omawiając te zagadnienia prelegent wiele miejsca poświęcił na różnorodne stosowanie pomp ciepła ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania energii wód termalnych.
Stosowanie wszelkich technologii pozwalających na pozyskiwanie czystej energii ze źródeł odnawialnych ma na celu ochronę tego co jest dla bytu Człowieka nieodzowne – środowiska naturalnego.

W pytaniach i dyskusjach poruszano także aktualne problemy termomodernizacji, w tym pojawiające się wątpliwości dotyczące metodyki opracowania audytów remontowych. Wyrażano obawę, że środki finansowe przewidziane na premię termomodernizacyjna w 2010r są niewystarczające w warunkach rosnącego stale zainteresowania termomodernizacją budynków. Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury zapewnił, że ministerstwo ma możliwości uzupełnienia środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Z dużym zainteresowaniem uczestników spotkało się wystąpienie przedstawiciela NFOŚiGW, który stwierdził, że problemy efektywności energetycznej są obecnie jednym z głównych priorytetów Narodowego Funduszu i przedstawił nowe możliwości w dziedzinie wspierania przedsięwzięć dotyczących efektywności energetycznej w budynkach.
Z wieloma znakami zapytania i nowymi, pojawiającymi się problemami, szczególnie w zakresie procedury wdrażania RECAST’u i Dyrektywy o efektywności wykorzystania energii końcowej będziemy musieli poczekać do przyszłorocznego Forum TEMOMODERNIZACJA, które jak zwykle będzie wyjątkową okazją wymiany poglądów w gronie fachowców i ekspertów. Zapraszamy.


Powitanie Gości przez Prezesa A. Panka


Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Goście i Drodzy Audytorzy.

X. Jubileuszowe Forum wypada w szczególnie tragicznym dla Polski czasie. Kraj pogrążony jest w żałobie po stracie Prezydenta, Jego Małżonki i wielu ważnych osobistości życia publicznego. Uczcijmy ich pamięć minutą ciszy.
Zarząd ZAE w związku z zaistniałą sytuacją rozpatrywał możliwość przeniesienia Forum na inny dogodniejszy termin, po namyśle podjęliśmy decyzję pozostania przy planowanej dacie. Wydaje się, ze taki pomysł byłby bliski ofiarom katastrofy, którzy jako patrioci i państwowcy przedkładali interes kraju ponad wszystko.
Audytorzy energetyczni działają zgodnie z tym interesem, przyczyniając się do poprawy efektywności energetycznej, wspieramy gospodarkę i jej zrównoważony rozwój. Mimo wielkiej tragedii życie toczy się dalej, zatem róbmy to, co potrafimy najlepiej, a będzie to najlepszy hołd jaki środowisko Audytorów może złożyć poległym.
X. Jubileuszowe Forum zobowiązuje. Mija już 10 lat działalności ZAE. Mieliśmy lepsze i gorsze chwile, większe i mniejsze nadzieje. Mieliśmy sukcesy i rozczarowania. Jedno, co możemy stwierdzić to, że jesteśmy najstarszą organizacją tego rodzaju w Polsce a to, że w dalszym ciągu istniejemy świadczy najlepiej o nas o członkach ZAE. Zwykle jest tak, że pierwsi realizują rentę innowacji, ale też muszą ponosić koszty (nie tylko materialne) wdrożenia nowych rozwiązań.
Przed nami kolejny ciekawy czas RECAST i wdrożenie Dyrektywy o efektywności wykorzystania energii końcowej. Podchodzimy do tego z nadzieją, że niedawne doświadczenia zmienią coś w praktyce i relacjach legislacyjnych. Nie będzie możliwe osiągnięcie nowych celów bez wsparcia technologicznego zmiany tradycji i przyzwyczajeń. Dlatego przewodnim tematem Forum jest wsparcie innowacji w budownictwie. Kolejne części poświęcone są zagadnieniom technicznym związanym z wyrobami budowlanymi i rozwiązaniami energooszczędnymi. Osobne wielkie podziękowania należą się Firmie Termoorganika, która jest Złotym Sponsorem Forum. Inne firmy, partnerzy Energii i Budynku i wystawcy tez maja wkład w to, ze dzisiejsza impreza mogła dojść do skutku. Za to wsparcie i współpracę serdecznie wszystkim dziękuję. Mam nadzieję, że Forum będzie imprezą ciekawą, a Kolegów Audytorów zapraszam do rozmów i dyskusji. To jest unikalna coroczna okazja wymiany poglądów na najbardziej interesujące nas tematy.

Projekt i wykonanie:

© Possible 2009