ZAE - Zrzeszenie Audytorów Energetycznych istnieje od 2000 roku, liczy ponad 1400 członków

Forum 2009


29 kwietnia br. miała miejsce 9. edycja ogólnopolskiej konferencji Forum TERMOMODERNIZACJA,  które odbyło się pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury w Centrum Kongresowym ExpoXXI w Warszawie. Organizatorem było Zrzeszenie Audytorów Energetycznych zaś Złotym Sponsorem była firma KNAUF INSULATION.


Tegoroczne Forum przebiegało pod hasłem Termomodernizacja – Remonty – Świadectwa i zgromadziło ponad 250. uczestników, głównie audytorów energetycznych ale także ludzi nauki, projektantów, zarządców nieruchomości oraz przedstawicieli administracji państwowej.

Obrady Forum zaszczycił swoją obecnością Minister Piotr Styczeń z Ministerstwa Infrastruktury.
Wygłoszono 10 referatów, które problemowo zostały podzielone na 3 Sesje tematyczne:

  • Termomodernizacja – Remonty,
  • Świadectwa energetyczne,
  • Świadectwa energetyczne – pierwsze doświadczenia.

Forum TERMOMODERNIZACJA’2009 rozpoczął Prezes ZAE dr inż. A. Panek, który w swoim wystąpieniu krótko przedstawił nieco historii powstania i działalności Zrzeszenia, jego celów i realizowanych misji, w tym także tych trudnych i niestety bezskutecznych działań z ostatnich kilkunastu miesięcy dotyczących, jak większość fachowców z branży wie, procedur wdrażania systemu świadectw energetycznych w naszym kraju.Następnie Minister Piotr Styczeń powitał gości i uczestników Forum. Przedstawił w swoim wystąpieniu stanowisko Ministerstwa i szereg uwarunkowań w procesie wdrażania  rozporządzenia o wykonywaniu świadectw charakterystyk budynków i mieszkań.Już tradycyjnie obrady Forum rozpoczęło wystąpienie mgr inż. Anny Sas-Micuń z referatem p.t. Zmiany w przepisach dotyczących wspierania audytu energetycznego termomodernizacji i remontów. Przedstawiła szereg uwarunkowań i obwarowań formalnoprawnych określających zasady realizacji tego typu przedsięwzięć inwestycyjnych.

W obradach II Sesji referat wprowadzający w zagadnienia świadectw energetycznych Planowana przez KE nowelizacja Dyrektywy 91/2002 wygłosił dr inż. A. Panek. Podkreślił bardzo trudną sytuację Polski, gdzie tak na prawdę nie wprowadzono sensownie Rozporządzenia a już czekają nas prace związane z jej nowelizacją.
Na zakończenie I Sesji prezentacji  najnowszego produktu firmy KANUF INSULATION dokonała mgr inż. Ewa Kosmala.

Forum’2009 jako spotkanie fachowców szeroko pojmowane branży budowlanej było bardzo
pozytywnie przyjęte przez jego uczestników. Ze względu na mnogość i skomplikowanie ważkich
problemów, niektóre z nich były poruszane bez głębszej analizy i wszechstronnej oceny. O tych
problemach będziemy w miarę systematycznie pisać na łamach kolejnych wydań EiB.


Projekt i wykonanie:

© Possible 2009