ZAE - Zrzeszenie Audytorów Energetycznych istnieje od 2000 roku, liczy ponad 1400 członków

Raport dotyczący polityki i działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków.


Instytut Efektywności Energetycznej Budynków w Johnson Controls opublikował raport dotyczący polityki i działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków.
Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Forum TERMOMODERNIZACJA 2012Systemy wsparcia inwestycji efektywności energetycznej
– Finanse – Prawo – Ryzyko

które odbyło się się 6 marca 2012r. w Warszawie
Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego12/14

 

Dnia 16.01.2012 roku Komisja Europejska wydała dokument uzupełniający  Dyrektywę 2010/31/EU o strukturę metodologii mającą służyć do obliczania,  optymalnych pod względem kosztów, poziomów minimalnych wymagań  wydajności energetycznej w budynkach i ich częściach (methodology framework for calculating cost-optimal levels of minimum energy performance requirements for buildings and building elements).
czytaj więcej

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Zrzeszenia

Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych działając na podstawie par. 27 statutu oraz uchwały Zarządu z dnia 16.05.2011 r. zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Zrzeszenia, które odbędzie się dnia 21 czerwca 2011r (wtorek) w Warszawie , w budynku siedziby Zrzeszenia w Warszawie,      ul. Świętokrzyska 20 , w sali nr 214 – II piętro.

List Otwarty do Premiera RP, zamieszczono - 9 lutego 2009


        W dniu 20 stycznia 2009 roku ukazał się w Gazecie Wyborczej list otwarty do Premiera RP Donalda Tuska w sprawie sposobu wdrażania dyrektywy EPBD w Polsce. ZAE jest sygnatariuszem tego listu.

(...)

        System świadectw energetycznych w Polsce wprowadzony z dniem 1.01.2009 nie realizuje celów przyjętych przez Unię Europejską oraz nie przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie i ochrony środowiska.
Wdrażająca w Polsce Dyrektywę 91/2002/WE ustawa z 19.09.2007 o zmianie ustawy Prawo Budowlane wprowadziła obowiązek sporządzania świadectw energetycznych w chwili sprzedaży lub wynajmu budynków i lokali mieszkalnych. Zapisy ustawy nie przewidują sankcji za niedotrzymanie obowiązku wykonania świadectwa, co zgodnie z interpretacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Infrastruktury oznacza, że świadectwa będą wykonywane wyłącznie na życzenie zainteresowanych, zatem można uznać, że Dyrektywa, w tej części, nie została de facto w Polsce wdrożona.(...)

czytaj więcejKoresponedncja ZAE z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, zamieszczono - 9 lutego 2009

Dostaliśmy odpowiedź na list do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie w sprawie nierównego traktowania inżynierów bez tytułu magistra, w odniesieniu do możliwości wykonywania ocen charakterystyki energetycznej budynków.

W załączniku treść naszej korespondencji:
1. Odpowiedź na list
2. List RPO do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl w lecie 2008 roku zamieszczono list Zastępcy RPO, Stanisława Trociuka do Ministra Infrastruktury w sprawie nierównego traktowania inżynierów bez tytułu magistra, w odniesieniu do możliwości wykonywania ocen charakterystyki energetycznej budynków.

Zarząd ZAE po zapoznaniu się z argumentacją RPO, postanowił wystąpić z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie innych osób, w znacznej części członków Zrzeszenia (list został opublikowany w miesięczniku Energia i Budynek nr 7-8/2008, str. 42). Ponieważ minęło kilka miesięcy a odpowiedź od Rzecznika nie przychodziła, Zarząd ZAE postanowił napisać ponownie do RPO prosząc o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie (pełna wersja listu z 3 listopada 2008roku).

W załączniku znajduje się treść listu z 13 maja 2008 roku

Projekt i wykonanie:

© Possible 2009