ZAE - Zrzeszenie Audytorów Energetycznych istnieje od 2000 roku, liczy ponad 1400 członków

Audyty efektywności energetycznej po zmianie rozporządzenia oraz doświadczenia z przeprowadzonych audytów energetycznych przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

Po przerwie wracamy do tradycyjnych spotkań szkoleniowych organizowanych dlaczłonków ZAE. Planujemy organizowanie 3-4 tego typu spotkań w ciągu roku.

Najbliższe spotkanie już 13 grudnia. Tematyka dotyczy wykonywania audytów efektywności energetycznej po nowelizacji rozporządzenia oraz doświadczeń z przeprowadzonych audytów energetycznych przedsiębiorstw. Szczegółowy program w załączeniu.

Uwaga: Opłata za szkolenie została zmieniona w stosunku do dotychczasowej.Wyczerpanie funduszy przeznaczonych na szkolenia dla członków nie pozwala namna utrzymanie dotychczasowego kosztu spotkania. 
Koszt spotkania: 120zł + VAT (dla osób z poza Zrzeszenia 150zł + VAT). Planujemy organizowanie 3-4 tego typu spotkań w ciągu roku.

Zgłoszenia poprzez link: http://www.fpe.org.pl/szkolenia/zae,dodatkowe informacje: biuro@fpe.org.pl,+48 604336703.

Program szkolenia


Głęboka Termomodernizacja Rozwiązania Techniczne Dostosowane Do Wysokich Wymagań


ZAPROSZENIE

na spotkanie szkoleniowe dla członków ZAE , które odbędziesię w Warszawie

dnia 13 marca 2017 w godz. 10- 15.00 na temat:

 

GŁĘBOKATERMOMODERNIZACJA

ROZWIĄZANIATECHNICZNE DOSTOSOWANE DO WYSOKICH WYMAGAŃ

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowyBiałe Certyfikaty I Audyty Po Zmianie Ustawy

Kolejne szkolenie dla członków ZAE odbędzie się dnia 16 grudnia 2016 na

temat:

BIAŁE CERTYFIKATY I AUDYTY PO ZMIANIE USTAWY, w programie szkolenia będą omówione następujące tematy:

1) Przepisy nowej ustawy o efektywności energetycznej i system białych certyfikatów , ze szczególnym podkreśleniem zmian , które wprowadza nowa ustawa.

Prelegent: dr inż. Maciej Robakiewicz (Fundacja Poszanowania Energii).

2) Praktyczne wykorzystanie przepisów rozporządzenia o audytach efektywności energetycznej w przedsięwzięciach dotyczących budynków.

Prelegent dr inż. Jerzy Kwiatkowski (NAPE, Politechnika Warszawska).


Szkolenie dla polskich specjalistów dotyczące modernizacji budynków użyteczności publicznej do standardu blisko zero-energetycznegoWydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza na cykl szkoleń, na których zostanie przedstawiony aktualny stan wiedzy dotyczący modernizacji budynków użyteczności publicznej do standardu blisko zeroenergetycznego.
Szkolenia poprowadzone zostaną jesienią 2016 w różnych miastach Polski. Informacje, które będą wygłoszone w trakcie szkolenia, są wynikiem współpracy Politechniki Warszawskiej i Norwegian University of Science and Technology z Trondheim, polegającej na transferze norweskich technologii do Polski.
Szkolenia zostaną poprowadzone przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej we współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce: Politechniką Białostocką, Politechniką Łódzką, Politechniką Krakowską, Politechniką Śląską, Politechniką Wrocławską oraz Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim. Serdecznie zapraszamy polskich specjalistów z branży budowlanej: inżynierów, architektów, projektantów, nauczycieli akademickich, ekspertów z zakresu oszczędności energii i auditingu energetycznego. Pierwsze szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 07.10.2016r. w godzinach 9-17 na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Pozostałe szkolenia odbędą się w ośrodkach naukowych i jednostkach organizacyjnych w różnych miastach Polski. Więcej informacji na stronie projektu:
http://kodnzeb.pl/index.php/wydarzenia/
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia.

Nabór uczestników
Serdecznie prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa w szkoleniu poprzez przesłanie
wypełnionego formularza na adres mailowy: szkolenia@kodnzeb.pl
Formularz do pobrania ze strony projektu: http://kodnzeb.pl/wp-content/uploads/2016/09/formularz_szkolenie_kodnzeb.docx
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Otrzymanie mailowego potwierdzenia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące szkolenia,prześlemy do uczestników drogą mailową.Modernizacja systemu wentylacji w ramach termomodernizacji budynków

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na kolejne szkolenie dla członków Zrzeszenia Audytorów Energetycznych pt.: " Modernizacja systemu wentylacji w ramach termomodernizacji budynków", które odbędzie się 26 września w godz. 10-15.

Szczegóły programu w załączniku.

Opłata rejestracyjna dla członków Zrzeszenia z opłaconą składką na rok 2016 wynosi  24,60 zł (20 zł + 23 %VAT).

Opłata rejestracyjna dla chętnych spoza Zrzeszenia oraz osób z nieopłaconą składką wynosi 147,60 zł (120 zł + 23% VAT).

Chętnych prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie jej na adres: kmijakowska@fpe.org.pl


Systemy zarzadzania energią i audyty energetyczne w przedsiębiorstwach

Szanowni Państwo,

Z serii szkoleń prowadzonych dla członków ZAE odbyły się szkolenia pt. „Systemy zarzadzania energią i audyty energetyczne w przedsiębiorstwach”. Odbyły się szkolenia dla dwóch grup przy pełnym wykorzystaniu wszystkich miejsc dla uczestników.

Prowadzone już od wielu miesięcy szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem członków ZAE, w związku z czym Zarząd ZAE postanowił, że szkolenia te będą po przerwie wakacyjnej kontynuowane.


FOTOWOLTAIKA – zastosowania efektywne ekonomicznie nowy termin !!!

W związku z dużym zainteresowaniem jakim cieszyło się wśród Państwa ostatnie szkolenie na temat: "Fotowoltaika - rozwiązania efektywne energetycznie", mamy przyjemność ogłosić, iż zostanie ono powtórzone w dniu 27 października 2015.


Wypełniony formularz zgłoszenia prosimy przesłać  bezpośrednio do Pani Katarzyny Mijakowskiej  na adres mailowy kmijakowska@fpe.org.pl lub faxem nr: 22 825 86 70  Więcej informacji:

Biuro FPE

Tel. 22 50 54 771
FOTOWOLTAIKA – zastosowania efektywne ekonomicznie

Zgodnie z ustaleniami Zarządu ZAE po przerwie wakacyjnej kontynuowane będą spotkania szkoleniowe dla członków ZAE. Najbliższe spotkanie będzie dotyczyło fotowoltaiki. Odbędzie się 29 września w godz. 10-15,  w  siedzibie Fundacji Poszanowania Energii, ul.  Świętokrzyska 20.
Prelegentem będzie  dr  inż. Adrian Trząski z Politechniki Warszawskiej. W ramach spotkania przedstawione będą także informacje o  urządzeniach i realizacjach przez firmę produkującą systemy fotowoltaiki.

Fotowoltaika ma obecnie szansę na szybki rozwój. Efektywność ekonomiczna systemów fotowoltaiki zależy od wielu czynników, które trzeba uwzględniać. Systemy wsparcia (głównie ustawa o OZE i system  PROSUMENT) stwarzają nowe możliwości, jednak ich wykorzystanie nie jest jednakowo korzystne w różnych przypadkach. W ramach spotkania omówione będą te problemy i przekazane wskazówki dotyczące wyboru efektywnych  zastosowań.  

Zainteresowanych tematem spotkania prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia (w załączeniu), mailem na adres biuro@fpe.org.pl oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej 20 zł + 23% VAT (24,60 zł) na  konto: Bank PKO SA nr 91 1240 6175 1111 0000 4580 4571 Fundacja Poszanowania Energii ul. Świętokrzyska 20; 00-002 Warszawa  
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.  
Uwaga: w przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu wpłacona opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

OCIEPLANIE BUDYNKÓW OCIEPLONYCH oraz OCIEPLANIE BUDYNKÓW OD WEWNĄTRZ

Kolejne spotkanie szkoleniowe dla członków ZAE na temat:  
OCIEPLANIE BUDYNKÓW OCIEPLONYCH oraz OCIEPLANIE BUDYNKÓW OD WEWNĄTRZ  

Spotkanie odbędzie się w Warszawie dnia 11 czerwca 2015 w godz. 10 - 15. 


Prelegentem będzie dr inż. Szymon Firląg z Politechniki Warszawskiej W ramach spotkania Firma NEOTHERM przedstawi informacje o materiałach i metodach realizacji ociepleń na ociepleniach.

W spotkaniu może wziąć udział do 40 zainteresowanych osób, po wcześniejszym zgłoszeniu i uiszczeniu minimalnej opłaty rejestracyjnej.   Zainteresowanych tematem spotkania prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia (w załączeniu), mailem na adres biuro@fpe.org.pl oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej 20 zł + 23%VAT (24,60 zł)

AUTOMATYKA BUDYNKOWA - INTELIGENTNE BUDYNKI

Zapraszamy na kolejne spotkanie szkoleniowe organizowane przez FPE dla członków ZAE nt.
AUTOMATYKA BUDYNKOWA - INTELIGENTNE BUDYNKI.

Spotkanie odbędzie się w Warszawie 14 kwietnia 2015 w godz. 10 - 15. Prelegentem będzie doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W ramach spotkania firma SiM przedstawi informacje o instalowanych systemach automatyki inteligentnego budynku.

Projektowanie budynków o niskim zużyciu energii - FPE

Jak już informowaliśmy, zgodnie z decyzją  Zarządu ZAE  organizowane są spotkania szkoleniowe dla członków ZAE, w których są omawiane tematy ważne w działalności audytorów.  Bezpośrednim organizatorem tych spotkań jest  Fundacja Poszanowania Energii. Pierwsze spotkanie odbyło się 4 lutego , a tematem były obliczenia mostków cieplnych i wilgoci w przegrodach. 

Zawiadamiamy, że kolejne spotkanie szkoleniowe dla członków ZAE odbędzie się w Warszawie  dnia 9 marca 2015 w godz. 10- 15 na temat: PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW  O NISKIM ZUŻYCIU ENERGII. 

Dodano 12.02.2015 r.

Projektowanie budynków wg nowych wymagań prawnych

Serdecznie zapraszamy na szkolenia organizowane przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska, pt. „ Projektowanie budynków wg nowych wymagań prawnych", które odbędą się w Zielonej Górze oraz Szczecinie.
  • 23 luty 2015 r. Zielona Góra 
Miejsce szkolenia: Ruben Hotel adres: Al.Konstytucji 3 Maja 1A,
 65-805 Zielona Góra,  Sala Rubinowa B Formularz zgłoszenia
  • 24 luty 2015 r. Szczecin
Miejsce szkolenia: SILVER HOTEL adres: Rondo Hermana Hakena 1; 
70-001 Szczecin , sala konferencyjna Monza (1 piętro) Formularz zgłoszenia

Bezpłatne uczestnictwo w szkoleniu dla Członków ZAE! Ze względów organizacyjnych, prosimy Państwa o przesłanie formularza zgłoszeniowego drogą mailową na adres kasia@cieplej.pl
O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.


Dodano 12.02.2015 r.


Projektowanie budynków wg nowych wymagań prawnych

Serdecznie zapraszamy na szkolenia przeprowadzone przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska, pt. „ Projektowanie budynków wg nowych wymagań prawnych", które odbędą się:

20 styczeń 2015  Gdańsk 
Miejsce szkolenia:Hotel Focus Gdańsk; ul. Elbląska 85, Gdańsk 80-718, sala konferencyjna AB Parking jest dla uczestników szkolenia – bezpłatny.   Formularz zgłoszenia

21 styczeń 2015 Bydgoszcz 
Miejsce szkolenia: „Hotel City” Sp. z o.o.  85-950 Bydgoszcz, ul. 3 Maja 6; sala konferencyjna B, Parking: dodatkowo płatny – 30 zł/doba, 3 zł/godz.     Formularz zgłoszenia 

22 styczeń 2015 Poznań  
Miejsce szkolenia: Omega ul. Dąbrowskiego 79 A; Sala konferencyjna (parter) Parking podziemny lub miejski : dodatkowo płatny 3 zł/godz.     Formularz zgłoszenia  

PROGRAM SZKOLENIA

 Bezpłatne uczestnictwo w szkoleniu dla Członków ZAE !  
Ze względów organizacyjnych, prosimy Państwa o przesłanie formularza zgłoszeniowego drogą mailowa na adres kasia@cieplej.pl  O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. 

Szczegółowe informacje:  Katarzyna Kowalczuk tel. 509 202 887 
Dodano 13.01.2015 r.

Projektowanie budynków wg nowych wymagań prawnych

Serdecznie zapraszamy na szkolenia przeprowadzone przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska, pt. „ Projektowanie budynków wg nowych wymagań prawnych", które odbędą się:    

  • 9 grudnia 2014 Kielce, miejsce szkolenia  : Institute of Design Kielce adres : ul. Zamkowa 3; 25–009 Kielce,       
  • 10 grudnia 2014 Lublin, miejsce szkolenia : Centrum Konferencyjne Fiesta adres: ul. B. Prusa 8, Lublin; Sala Bankietowa

Bezpłatne uczestnictwo w szkoleniu dla Członków ZAE !   Ze względów organizacyjnych, prosimy Państwa o przesłanie formularza zgłoszeniowego drogą mailowa na adres kasia@cieplej.pl 
O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.
Dodano: 04.12.2014 r.

Projektowanie budynków wg nowych wymagań prawnych


Serdecznie zapraszamy na szkolenia przeprowadzone przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska, pt. „ Projektowanie budynków wg nowych wymagań prawnych", które odbędą się:

·         2 grudnia 2014 Warszawa

miejsce szkolenia: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście ul. Polna 7a;00-625 Warszawa; Duża Sala Konferencyjna formularz zgłoszeniowy Warszawa

·         4 grudnia 2014 Białystok

miejsce szkolenia: TITANIC Centrum Konferencyjno - Bankietowe ul. Pogodna 16D, 15-354 Białystok; Sala Złotaformularz zgłoszeniowy Białystok

·         5 grudnia 2014  Olsztyn

miejsce szkolenia: Warmiński Hotel & Conference ul. Kołobrzeska 1; Sala Bankietowa formularz zgłoszeniowy Olsztyn


Bezpłatne uczestnictwo w szkoleniu dla Członków ZAE !

Ze względów organizacyjnych, prosimy Państwa o przesłanie formularza zgłoszeniowego drogą mailowa na adreskasia@cieplej.pl 

O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń

 Dodano 24.11.2014 r.


Nabór dla kandydatów na Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki dla Programu NF

Zapraszamy do udziału w szkoleniu kwalifikacyjnym pn:. „Rola i funkcja Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki (CAE/CEE) w Programie NF” wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień do wykonywania czynności i przygotowywania dokumentów przewidzianych dla Certyfikowanych Audytorów ds. Energetyki (CAE) i Certyfikowanych Ekspertów ds. Energetyki (CEE) w programie priorytetowym NFOŚiGW „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach” (dalej „Program NF”).

Szkolenie realizowane jest przez: DAI, Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, przy współudziale EBOiR oraz NFOŚiGW.

Organizatorem szkolenia jest Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (dalej „FEWE”).

Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie 21.08.2014 roku w siedzibie NFOŚiGW, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A.

Więcej informacji

Dodano 30.07.2014 r.


Szkolenie FPE

2 lipca 2014 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków (Dz.U. z dnia 2 lipca 2014, poz. 888). Rozporządzenie w znacznym stopniu zmienia dotychczasowe zasady opracowania świadectw energetycznych. Fundacja Poszanowania Energii przygotowała zatem jednodniowe szkolenia, w ramach których przedstawione zostaną zasady i przykłady sporządzania obliczeń wg nowego rozporządzenia. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie ogłaszamy dodatkowy termin szkolenia  w dniu 28 października w siedzibie Fundacji (ul. Świętokrzyska 20, Warszawa). W ramach szkolenia omówione zostaną m.in.:  nowe zasady obliczania zapotrzebowanie ciepła na potrzeby ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i przygotowanie ciepłej wody, określanie charakterystyki energetycznej budynków wg pomiaru zużycia energii, obliczanie ilości zużywanych nośników energii, efektu energetycznego i udziału OZE, nowa forma świadectw.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 200 zł +23% VAT ( brutto 246 zł). Dla członków Zrzeszenia Audytorów Energetycznych z opłaconymi składkami szkolenie jest dofinansowywane przez ZAE w wysokości 30 zł netto i dla tych osób koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 170 zł + 23% VAT (209,10 zł brutto).

Więcej informacji i karta zgłoszenia na stronie www.fpe.org.pl

Dodano 05.08.2014 r.


Aktualizacja aplikacji do analizy zastosowania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. opracowała aktualizację aplikacji aoze.pl, dzięki czemu przeprowadzenie analizy zastosowania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii w budynku będzie jeszcze prostsze niż dotychczas...


Zapraszamy na bezpłatne dwugodzinne szkolenia które odbędzie się w 17 listopada br.


Czytaj więcej
Dodano 23.10.2014 r.

PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW WG NOWYCH WYMAGAŃ PRAWNYCH

Serdecznie  zapraszamy na szkolenie zorganizowane przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska s.c.

pt: „ Projektowanie budynków wg nowych wymagań prawnych", które odbędzie się 4 listopada  2014 r., w Centrum Konferencyjnym Zodiak ul. Mieszka I 48/50 w Rzeszowie

Szkolenie skierowane jest m.in. do architektów,  inżynierów budownictwa, audytorów energetycznych oraz weryfikatorów projektów nf 15  i nf 40

Bezpłatne uczestnictwo w szkoleniu dla Członków ZAE !


Dodano 27.10.2014 r.PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW WG NOWYCH WYMAGAŃ PRAWNYCH

Serdecznie zapraszamy na szkolenia organizowane przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska s.c. pt: „ Projektowanie budynków wg nowych wyma­gań prawnych".

Szkolenie skierowane jest m.in. do architektów, inżynierów budownictwa, audytorów energe­tycznych oraz weryfikatorów projektów nf 15  i nf 40

Szkolenia odbędą się w  Krakowie (18 listopada) oraz w Katowicach (20 listopada).

 

Dla członków ZAE - uczestnictwo w szkoleniu bezpłatne!

 

Ze względów organizacyjnych, prosimy Państwa o  przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 17  11. 2014 r. drogą mailowa na adres kasia@cieplej.pl. O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.


Więcej informacji
Dodano 06.11.2014 r.


BREEAM International New Construction 2013 Assessor Training Course

Fundacja Poszanowania Energii  serdecznie zapraszają na: BREEAM International New Construction 2013 Assessor Training Course, który odbędzie się w dniach 13-15 stycznia 2015r. w Warszawie. Do 13 stycznia Uczestnicy odbędą również 30h szkolenia on-line.

Szkolenie oraz materiały (w tym testy) w języku angielskim. Szkolenie prowadzić będzie trener z BRE
Więcej informacji, w tym informacje o rejestracji, na stronie:
www.fpe.org.pl/24.10.aspx

Uwaga: Koszt szkolenia dla Uczestników zarejestrowanych przez Fundację to 1650 GBP. Cena obejmuje: wszystkie materiały szkoleniowe, dwa testy, certyfikat odbycia szkolenia zawodowego podnoszącego kwalifikacje, lunch oraz przerwy kawowe.

Dodano: 10.12.2014 r.


 

PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW WG NOWYCH WYMAGAŃ PRAWNYCH


Serdecznie  zapraszamy na szkolenie zorganizowane przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska s.c. pt: „ Projektowanie budynków wg nowych wymagań prawnych".

Szkolenia odbędą się:

  • w  Krakowie, 18 listopada miejsce szkolenia: BEST WESTERN PREMIER Kraków Hotel; ul. Opolska 14a; sala „Duża Para“.

  • w Katowicach,  20 listopada (czwartek) miejsce szkolenia: Centrum Szkoleniowe DAGMA ul. Bażantów 4/2, 40-668 Katowice: sala Wyspy Greckie.
 
 Dla członków ZAE - uczestnictwo w szkoleniu bezpłatne!  

Ze względów organizacyjnych, prosimy Państwa o  przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia  17. 11. 2014 r. drogą mailowa na adres kasia@cieplej.pl  O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW WG NOWYCH WYMAGAŃ PRAWNYCH


Serdecznie  zapraszamy na szkolenie zorganizowane przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska s.c. pt: „ Projektowanie budynków wg nowych wymagań prawnych", które odbędzie się 4  listopada 2014 r.(wtorek)., w Centrum Konferencyjne Zodiak ul. Mieszka I 48/50 Rzeszów (sala konferencyjna 1 piętro)


Szkolenie skierowane jest m.in. do architektów,  inżynierów budownictwa, audytorów energetycznych oraz weryfikatorów projektów nf 15  i nf 40


Bezpłatne uczestnictwo w szkoleniu dla Członków ZAE !


program szkolenia

formularz zgłoszeniowy


Ze względów organizacyjnych, prosimy Państwa o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia  3. 11.2014 r. drogą mailową na adres kasia@cieplej.pl 


O wpisaniu na listę uczestników konferencji/szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodano 27.10.2014 r.


Kurs AUDYTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ


Zapraszamy na szkolenie organizowane przez Fundację Poszanowania Energii przygotowujące do sporządzania audytów efektywności energetycznej wg ustawy z 15.04.2011 o efektywności energetycznej (Dz. U. 94, poz. 551) oraz rozporządzenia z 10.08.2012 w sprawie audytów efektywności energetycznej (Dz. U. -2012. Poz. 962).
 Kurs obejmuje 44 godzin zajęć (6 dni lub 2 x 3dni), w tym 3 dni wykładów teoretycznych i 3 dni praktycznej nauki sporządzania audytu efektywności energetycznej. Obecnie przyjmowane są zapisy na kurs w dniach 14-16 luty, 21-23 luty oraz 18-23 marca 2013 r.

Komunikat


Fundacja Poszanowania Energii 

zawiadamia ,iż planuje


organizację kursów przygotowujących do uzyskania uprawnień

AUDYTORA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

 

                     

Text/HTML

Use module action menu to edit content

Projekt i wykonanie:

© Possible 2009