ZAE - Zrzeszenie Audytorów Energetycznych istnieje od 2000 roku, liczy ponad 1400 członków

ŚWIADECTWA


Dyrektywa UE nr 2002/91/EC z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie  charakterystyki energetycznej budynków zobowiązała kraje członkowskie Unii do wprowadzenia systemu świadectw energetycznych budynków.

Świadectwo  energetyczne budynku jest to dokument zawierający podstawowe dane i wskaźniki zużycia energii i wskaźniki porównawcze określający poziom jakości energetycznej budynku.

Celem  systemu świadectw energetycznych jest  wpływanie na obniżanie zużycia energii w budynkach (cel bezpośredni), a tym samym na obniżenie kosztów użytkowania budynków (cel ekonomiczny i socjalny) i na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery (cel ekologiczny) .

W Polsce system świadectw energetycznych budynków został wprowadzony ustawą o zmianie ustawy Prawo Budowlanez 19.09.2007. W2014 r. w nawiązaniu do kolejnej Dyrektywy UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynkówzasady systemu świadectw w Polsce  zostałyzmienione i  uregulowane w odrębnejustawie.


Projekt i wykonanie:

© Possible 2009