ZAE - Zrzeszenie Audytorów Energetycznych istnieje od 2000 roku, liczy ponad 1400 członków

XVIII Forum Termomodernizacja 201817 kwietnia 2018 r., w salach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Warszawie przy ul. Polnej 7A odbędzie się FORUM TERMOMODERNIZACJA 2018 organizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych. Jest to już 18-e FORUM organizowane przez ZAE i jak zawsze dokona przeglądu najważniejszych aktualnie problemów efektywności energetycznej w budynkach.

 

Głównym tematem tegorocznego FORUM będzie Termomodernizacja w walce ze smogiem. Podczas najbliższej edycji konferencji wśród poruszanych tematów znajdzie się bardzo aktualne zagadnienie jakim jest walka ze smogiem. Postaramy się znaleźć wspólny mianownik między smogiem a termomodernizacją budynków. Forum Termomodernizacja to nie tylko wymiana doświadczeń, ale także możliwość poznania sposobów na zmniejszenie emisji smogu, nowych trendów w energetyce, innowacyjnych technologii wykorzystywanych w przemyśle oraz rozwiązań służących poprawieniu efektywności energetycznej. 

 

Zachęcamy Państwa do zgłaszania uczestnictwa w wydarzeniu w terminie do 10.04.2018 r.

Rejestracja na konferencję zacznie się o godzinie 9, przewidywany czas trwania wydarzenia to godzina 16.

Koszt dla członków Zrzeszenia to 100 zł (netto+0%VAT)

Koszt dla osób spoza Zrzeszenia to 150 zł (netto+0%VAT)


Komunikat dla członków ZAE


Szanowni Państwo!

Przypominamy o opłaceniu składki członkowskiej za 2018 rok.
Wysokość składki wynosi 90 zł. 
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz numer członkowski. 


Wpłata na konto ZAE : 
ING Bank Śląski 
07 1050 1038 1000 0022 3616 2661„Rok 2018: Perspektywy rozwoju polskiej energetyki”


Zapraszamy do wzięcia udziału w XVIII edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL (29-30 stycznia 2018 r.  Warszawa, Hotel Marriott), który został objęty Patronatem Honorowym przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych. Temat przewodni Kongresu brzmi:

„Rok 2018: Perspektywy rozwoju polskiej energetyki”

Rok 2018 jest dla polskich wytwórców i dostawców energii czasem intensywnych zmian związanych zarówno z otoczeniem legislacyjnym, optymalizacją procesów wytwarzania, zapewnieniem bezpieczeństwa operacyjnego spółek strategicznych, przygotowaniem nowych inwestycji jak i nowymi priorytetami rządowej polityki energetycznej. Przyjęta panelowa formuła Kongresu połączona z wystąpieniami przedstawicieli największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych, najważniejszych organizacji branżowych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu stwarza szansę na wszechstronne przeanalizowanie strategii polskich spółek energetycznych oraz zmian zachodzących na rynku. W tym gronie chcemy poruszyć kwestie kondycji sektora elektroenergetycznego i gazowego, perspektyw dla rozwoju elektromobilności i kogeneracji, budowania rynku mocy, a także coraz silniejszego wpływu legislacji i sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo energetyczne.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu: powerpol.plWażne wydarzenie dla doradców energetycznych, zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji


Szanowni Państwo,

Komisja Europejska we współpracy z Ministerstwem Energii, NarodowymFunduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z UN Environment Finance Initiative (Inicjatywa Finansowania ŚrodowiskaONZ) organizuje regionalną konferencję dotyczącą finansowania efektywnościenergetycznej w Polsce, Czechach, na Słowacji oraz Litwie.

Konferencja odbędzie się w Warszawie, we wtorek 30 Listopada 2017,w godzinach 9-17.

Konferencja będzie głównie skupiała się na Polsce, jednak będą równieżprelegenci oraz inni zaproszeni goście z Czech, Słowacji i Litwy. 

Szczegółowy program przekażemy Państwu w najbliższym czasie, na ten moment prosimy o zarezerwowanie terminu w swoim kalendarzu oraz rejestrację tutaj bądź poprzez wizytę na stronie wydarzenia.


Czytaj więcej

ProgramBiuro ZAE nieczynneSzanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach 23.10-15.11.2017 r. biuro Zrzeszenia Audytorów Energetycznych będzie nieczynne. Za wszelkie niedogodności przepraszamy, na otrzymane wiadomości odpowiemy po tym terminie.


Biuro Zrzeszenia Audytorów EnergetycznychAudyt energetyczny przedsiębiorstw
W dniach 13-15 września 2017 r., w siedzibie Fundacji (ul. Świętokrzyska 20, Warszawa) odbędzie się druga edycja szkolenia przeznaczonego dla osób zainteresowanych przygotowywaniem audytu energetycznego przedsiębiorstw zgodnych z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 831). Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów oraz warsztatów. Ogłoszenie wyników czwartej edycji konkursu TOPTEN 2017 na najlepszą stolarkę budowlaną31 maja 2017r. o godzinie 16:00 w Warszawie w Hotelu MDM odbyła się gala konkursu TOPTEN Okna 2017, podczas której zostały ogłoszone wyniki czwartej edycji konkursu na najlepszą stolarkę budowlaną. Zgodnie z założeniami konkurs TOPTEN Okna ma stanowić platformę mającą na celu pomoc inwestorom, projektantom, audytorom energetycznym w wyborze najlepszej pod względem oszczędności energii i kosztów dostępnej na rynku polskim stolarki budowlanej. 

W tegorocznej edycji konkursu TOPTEN Okna 2017 oceniano parametry opisane wg normy 
PN-EN 14351-1+A1. Produkty oceniano w oparciu o deklarację cech potwierdzonych przez badania certyfikowanych jednostek, obiektywne testy i analizy, opracowane przez niezależne instytucje.

Do udziału w tym przedsięwzięciu zaproszono firmy produkujące stolarkę dostępną na polskim rynku. Zgłoszone wyroby poddano szczegółowej ocenie, zgodnie z zasadami konkursu. Wykonano też analizę rynku stolarki budowlanej. W ramach konkursu przeanalizowano łącznie ponad 550 wyrobów, wybierając produkty charakteryzujące się energooszczędnymi właściwościami.


Walne Zebranie Członków ZAE


Doroczne Walne Zebranie Członków Zrzeszenia Audytorów Energetycznych odbyło się dnia 22-go maja 2017 roku w Warszawie. W ramach Walnego Zebrania Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności Zrzeszenia w 2016 roku oraz sprawozdanie finansowe za 2016 rok. Komisja Rewizyjna przedstawiła ocenę tych sprawozdań uznając działalność Zarządu i gospodarkę finansową Zrzeszenia, jako prawidłowe. Na podstawie tej oceny Walne Zebranie podjęło uchwałę o przyjęciu sprawozdań, a następnie w tajnym głosowaniu udzieliło członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej absolutorium za działalność w 2016 roku.

Prezes ZAE omówił bieżącą działalność Zrzeszenia.

W dyskusji zgłoszony został wniosek, aby organizowane dla członków szkolenia odbywały się zawsze w tym samym dniu tygodnia. Zebranie Zarządu ZAE


Dnia 17 maja 2017 odbyło się 3-cie w bieżącym roku zebranie Zarządu ZAE. 

W ramach zebrania omówiono realizację FORUM „TERMOMODERNIZACJA 2017”, które odbyto się 25 kwietnia. Oceniono FORUM, jako udane i zrealizowanie zgodnie z założeniami. Omówiono potrzebę ewentualnych usprawnień, a także możliwą tematykę dla kolejnego FORUM w przyszłym roku. 

Zarząd ustalił, że kolejne szkolenia dla członków ZAE odbędą się już po okresie letnim. Dla tych szkoleń zostaną przyjęte wyższe niż dotychczas opłaty za uczestnictwo, dostosowane do możliwości finansowania szkoleń przez ZAE.

Zarząd przyjął do Zrzeszenia 16 nowych członków.

Omawiano także bieżącą działalność ZAE.Forum Termomodernizacja 2017

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Zrzeszenia


ZAWIADOMIENIE

Zarząd  Zrzeszenia Audytorów Energetycznych działając na podstawie  par. 27 statutu oraz uchwały Zarządu z dnia 20.03.2017 r. zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Zrzeszenia, które odbędzie się dnia 22 maja 2017 r. (poniedziałek) w Warszawie, w budynku siedziby Zrzeszenia w Warszawie, ul. Świętokrzyska 20 ,  w sali nr 214 – II piętro.
Rozpoczęcie obrad  o godz. 11.30 w  I-szym terminie i o godz. 12.30 w II-gim terminie.


dodano 21.04.2017


KOMUNIKAT DLA CZŁONKÓW ZAEPrzypominamy o opłaceniu składki członkowskiej za 2017 rok.

Wysokość składki wynosi 90 zł.

Wpłata na konto ZAE : 
ING Bank Śląski 
07 1050 1038 1000 0022 3616 2661


SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW ZAE


24 października odbyło się szkolenie dla członków ZAE. Tematem była poprawa efektywności wykorzystywania energii elektrycznej, a w szczególności modernizacja oświetlenia, optymalizacja wykorzystania energii przez wybór taryf i umów oraz modernizacja napędów.

Kolejne szkolenie dla członków ZAE odbędzie się 21 listopada. Temat szkolenia: Audyt energetyczny przedsiębiorstw a ISO 50001 – Stan po zmianie ustawy EE.PREZES URE PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA AUDYTU W PZRZEDSIĘBIORSTWACH


Opublikowana została  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2016 dotycząca obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wynikającego z wejścia w życie w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

                                                                                                                                                          Czytaj więcej


ZEBRANIE ZARZĄDU ZAE


17-go października odbyło się zebranie Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Zarząd omawiał bieżące sprawy Zrzeszenia, w tym  przebieg szkoleń dla członków ZAE i planowane tematy szkoleń na najbliższą przyszłość.

Zarząd przystąpił do spraw organizacyjnych kolejnego FORUM TERMOMODERNIOZACJI, które odbędzie się w drugim kwartale 2017 roku.

Zarząd przyjął do Zrzeszenia 19 nowych członków zwyczajnych. Od początku 2016 roku do ZAE zostało przyjętych 71 osób.

                                                                                                                  dodano dnia 17.11.2016Koalicja na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania EnergiąSzanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na kolejne Spotkanie Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku w Warszawie, w Tower-Service przy ul. Chałubińskiego 8 sala nr 1, w godzinach 10.00-14.30.

W poniższym linku można pobrać wypracowane stanowisko na poprzednim spotkaniu wierząc, iż zechcą się Państwo z nim zapoznać oraz rozważyć zamieszczenie go na swoich stronach internetowych, przyczyniając się tym samym do promowania idei Koalicji wśród sąsiednich lokalnych samorządów.
http://www.kape.gov.pl/wysylka/KAPE-PGN-Narzedzie_do_wdr_gosp_niskoemisyjnej.pdf

Bardzo proszę o potwierdzenie uczestnictwa poprzez link:
https://docs.google.com/forms/d/1Ey9BQ2IUC61XVNCu6EDz-saL6YsIRW43I3chel8KxsQ/viewform
Dodatkowych informacji organizacyjnych o spotkaniu udziela Pani Marta Szymczak: mszymczak@kape.gov.pl,tel.:22/6260910.


Ruszył projekt EMPI


mający na celu popularyzację Systemów Zarządzania Energią wśród zakładów przemysłowych w Polsce.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz formularz aplikacyjny są dostępne na stronie projektu: www.empiproject.eu

Proces aplikacji przebiegnie dwu etapowo:

W pierwszym etapie należy pobrać ankietę kwalifikacyjną ze strony http://empiproject.eu/index.php/pl/projekt/aplikacja/

Wypełnić ją oraz odesłać na adres empi@nape.pl Czas na odesłanie ankiety jest do 30 czerwca 2016r.Zwyczajne Walne Zebranie Członków Zrzeszenia

ZAWIADOMIENIE

Zarząd  Zrzeszenia Audytorów Energetycznych  działając na podstawie  par. 27 statutu oraz uchwały Zarządu z dnia 23.05.2016 r. zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Zrzeszenia, które odbędzie się  dnia 28 czerwca 2016 r. (wtorek) w Warszawie , w budynku siedziby Zrzeszenia w Warszawie, ul. Świętokrzyska 20,  w sali nr 214 – II piętro. Rozpoczęcie obrad  o godz. 12.30 w  I-szym terminie  i o godz. 13.00 w II-gim terminie.Czytaj więcej

dodano dnia 25.05.2016“Zrównoważona wycena nieruchomości – wielojęzykowy materiał szkoleniowy dla rzeczoznawców majątkowych”


Bruksela, Warszawa, 25 maja 2016 r.: Interdyscyplinarna, paneuropejska grupa ekspertów ds. zrównoważonego budownictwa opublikowała dzisiaj zestaw materiałów szkoleniowych dla rzeczoznawców majątkowych, które mają im pomóc w uwzględnieniu cech zrównoważonego rozwoju w codziennej praktyce wyceny nieruchomości.  

 

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2016

Komunikat dla członków ZAE


Przypominamy o opłaceniu składki członkowskiej za 2016 rok.
Składka jest w wysokości 90 zł a termin jej opłacenia
 mija 31 marca.


Wpłata na konto ZAE : 
ING Bank Śląski 
07 1050 1038 1000 0022 3616 2661
Program "Ryś" - konsultacje wymagań technicznych

Uprzejmie informujemy, że NFOŚiGW opublikował do konsultacji na stronie http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/rys---termomodernizacja-budynko-jednorodzinnych/aktualnosci/art,1,konsultacje-wymagan-technicznych-do-programu.html treść projektu wymagań technicznych do programu „Ryś-termomodernizacja budynków jednorodzinnych”.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałem i zgłaszania uwag do dnia 25 października 2015 na adres: rys@nfosigw.gov.pl                                                      Dodano 19.10.2015 r


ZMIANA ROZPORZĄDZENIA O AUDYTACH

W Dzienniku Ustaw z 13.10.2015 r. jako poz. 1606 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart  audytów, a także algorytmu opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Rozporządzenie wchodzi w życie 27 października 2015 r.

 Dziennik Ustaw

Dodano 19.10.2015 r


Projekt rozporządzenia Ministra Infrasturktury i Rozwoju zmieniającego rozporzadzenie w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego...

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych otrzymało w dniu dzisiejszym (08.07.2015r.) pismo w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów wraz z uzasadnieniem i oceną Skutków Regulacji...

Czytaj pismo
Prosimy o przesyłanie swoich uwag do 18 lipca na adres zae@zae.org.pl


Zwyczajne Walne Zebranie Członków Zrzeszenia


ZAWIADOMIENIE  

Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych działając na podstawie par. 27 statutu oraz uchwały Zarządu z dnia 29.04.2015 r. zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Zrzeszenia które odbędzie się dnia 29 czerwca 2015 r. (poniedziałek) w Warszawie, w budynku siedziby Zrzeszenia w Warszawie, ul. Świętokrzyska 20, w sali nr 214 – II piętro.Rozpoczęcie obrad o godz. 11.30 w I-szym terminie i o godz. 12.30 w II-gim terminie.   

Czytaj więcej

Dodano 18.05.2015 r


Forum Termomoderniazcja 2015

Komunikat dla członków ZAE

Termin opłacenia składki członkowskiej za 2015 rok 
mija 31 marca
.
 Składka za 2015 rok wynosi 90 zł. 

Wpłata na konto ZAE : 
ING Bank Śląski 
07 1050 1038 1000 0022 3616 2661

Informacja zamieszczona na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków...

Czytaj więcejRaport z konsultacji publicznych Krajowego Planu na rzecz zwiększenia liczby budynków o niskim zużyciu energii

Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju można zapoznać się z procesem opracowywania tzw. „Krajowego Planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii”. Plan ten powstał w błyskawicznym tempie, bo w okresie czerwiec-październik 2014 r., został potem przedstawiony do konsultacji publicznych, które się już odbyły i znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych.

Poniżej przedstawiamy raport Ministerstwa z konsultacji publicznych, w których ZAE także uczestniczyło. Niestety bez sukcesu.

Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 22 grudnia 2014 roku posiada następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

• termomodernizacyjnej - 191,8 mln zł;
• remontowej - 46,5 mln zł;
• kompensacyjnej - 16,1 mln zł.

Więcej informacji

Dodano 15.01.2015 r


INFORMACJA

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków ZAE w dniu 3 grudnia dokonało wyboru prezesa  Zrzeszenia w osobie pana Dariusza Heima dotychczasowego członka Zarządu ZAE.

Nowy preze
s Zrzeszenia jest doktorem habilitowanym inżynierem, uzyskał habilitację  w zakresie  budownictwa ze specjalnością fizyka budowli, jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Środowiska Politechniki  Łódzkiej, członkiem Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej PAN, przewodniczącym Komitetu Technicznego do spraw  Ochrony Cieplnej Budynków PKN, kilkakrotnie pracował na uczelniach zagranicznych, jest członkiem rad programowych kilku czasopism.

Pozostały skład członków Zarządu Zrzeszenia nie uległ zmianie. Kadencja prezesa i pozostałych członków Zarządu będzie trwać do czerwca 2016 roku.  
Sekretarz ZAE
Maciej Robakiewicz
 

Spotkanie Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią

17 grudnia 2014 r. w Warszawie odbędzie się 4. Spotkanie Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią, organizowane wspólnie przez Instytut Ekonomii Środowiska, Fundację Efektywnego Wykorzystania Energii, Polską Grupę Agencji Energetycznych, Stowarzyszenie SAPE-Polska i Krajową Agencję Poszanowania Energii.
Czytaj więcej
Dodano: 10.12.2014 r.

Metodologia wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku, sposobu sporządzania oraz wzorów świadectw charakterystyki energetycznej

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych zgłosiło swoje uwagi do Ministerstwa Infrastruktury i  Rozwoju dot. projektu w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku, sposobu sporządzania oraz wzorów świadectw charakterys­tyki energetycznej.

Uwagi ZAE


KRAJOWY PLAN MAJĄCY NA CELU ZWIĘKSZENIE LICZBY BUDYNKÓW O NISKIM ZUŻYCIU ENERGII”- UWAGI ZAE

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych przesłało do  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pismo, w  którym podziela opinie sformułowane przez NAPE S.A., FPE oraz Stowarzyszenie SAPE w sprawie przyjęcia „Krajowego Planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii”.

PRZETARG NA BIAŁE CERTYFIKATY ROZSTRZYGNIĘTY

Według informacji zamieszczonej 12 listopada na stronie Urzędu Regulacji Energetyki (URE) – został rozstrzygnięty 2-gi przetarg na świadectwa efektywności energetycznej czyli na Białe Certyfikaty.
Rozstrzygnięcie przetargu trwało blisko 10 miesięcy.
Przetarg ogłoszony 27.12.2013 przewidywał możliwość uzyskania certyfikatów na 1 368 296 toe. Złożono 487 ofert , z których 3 wycofano, 169 odrzucono z przyczyn formalnych, 13 nie wybrano z innych powodów, wybrano 302 oferty na sumę 57180 toe, czyli 4,2% przewidywanej wartości.

Szczegóły na stronie internetowej URE.
Dodano 18.11.2014 r.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zrzeszenia

Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych działając na podstawie par. 27 statutu oraz uchwały Zarządu z dnia 28.10.2014 r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zrzeszenia, które odbędzie się dnia 3 grudnia 2014 r. (środa) w Warszawie , w budynku siedziby Zrzeszenia w Warszawie, ul. Świętokrzyska 20, w sali nr 214 – II piętro.


Rozpoczęcie obrad o godz.12.30 w I-szym terminie i o godz. 13.30 w II-gim terminie.
Więcej informacji
Dodano 29.10.2014 r.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia "Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii"

Uprzejmie informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zamieszczony został projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii” wraz z załącznikiem, uzasadnieniem i  Oceną Skutków Regulacji.

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z  prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag najpóźniej do 5 listopada. Uwagi prosimy przesyłać mailowo na adres zae@zae.org.pl

Uchwała

Dodano 23.10.2014 r.


Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Zgodnie z art. 16 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów(Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z późn. zm.) Bank Gospodarstwa Krajowegoinformuje o ustaniu okresowego braku wolnych środków na rachunkuFunduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitu dla premiitermomodernizacyjnej.

Na dzień 11 sierpnia 2014 roku BGK posiadał następujące środki w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej - 44,3 mln zł;
  • remontowej - 23,2 mln zł;
  • kompensacyjnej - 15,2 mln zł.

W związku z powyższym od dnia 12 sierpnia 2014 roku banki kredytującemają prawo wznowić przyjmowanie wniosków o premie termomodernizacyjne.

Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że wnioskipozostawione bez rozpatrzenia zostaną rozpatrzone w pierwszejkolejności.

Komunikat

Dodano 12.08.2014 r.


Forum Termomodernizacja 2014

    
Zintegrowane Projektowanie
8 kwietnia 2014
Dodano: 09.04.2014 r.

Ankieta na temat opinii dot. rozwiązań energooszczędnych i zarządzaniu budynkami

W ramach projektu "UMBRELLA - Modele biznesowe służące optymalizacji charakterystyki energetycznej budynków w cyklu życia",opracowywana została bezpłatna internetowa aplikacja, która będzie pomagała wybrać najkorzystniejsze rozwiązania dla konkretnych budynków, zarówno nowopowstających jak i modernizowanych. 

Aby aplikacja ta była jak najlepsza,  NAPE jako partner projektu stara się zebrać opinie osób zaangażowanych w działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków. Zapraszamy do wypełnienia 15-minutowej ankiety w języku angielskim, dotyczącej roli lokatorów w podejmowaniu decyzji o rozwiązaniach energooszczędnych, obecnie stosowanych metod zarządzania budynkami, umów z dostawcami energii, dostępności narzędzi ICT oraz prowadzonych działań i użytych materiałów.

Ankieta znajduje się pod adresem:
http://www.umbrella-project.eu/questionnaire

Dodano: 20.09.2013 r.


NFOŚiGW organizuje spotkanie poświęcone zmianom w programie dopłat do kolektorów słonecznych

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 września 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Funduszu przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie, sala 102.
 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszeń drogą mailową na adres e-mail: oze3@nfosigw.gov.pl do dnia 11.09.2013 r.

Więcej informacji

Dodano:03.09.2013 r.

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Od 02 września do 31 października 2013r . Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje wnioski o dofinansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej realizowanych w ramach Działania 9.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Celem jest wsparcie przedsięwzięć na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych; zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych; redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej oraz mających wpływ na poprawę jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu.
Czytaj więcej

Dodano: 26.08.2013 r.


KIG wzywa rząd do przeciwdziałania unijnym zapędom klimatycznym

Krajowa Izba Gospodarcza wezwała rząd w liście otwartym do premiera Donalda Tuska do podjęcia wszelkich działań mogących usunąć realną groźbę utraty konkurencyjności przez polską gospodarkę w związku z unijną polityką klimatyczną. List otwarty KIG
Dodano: 06.08.2013 r.


Krajowe plany dotyczące niemal zeroenergetycznych budynków

Zgodnie z artykułem 9 dyrektywy EPBD Państwa Członkowskie mają opracować krajowe strategie zwiększenia liczby niemal zeroenergetycznych budynków. Plany te powinny zawierać między innymi szczegółową praktyczną definicję budynków niemal zeroenergetycznych (w tym liczbowy wskaźnik rocznego zużycia energii pierwotnej wyrażony w kWh/m2), cele pośrednie, służące poprawie charakterystyki energetycznej nowych budynków do roku 2015 oraz informacje dotyczące polityki, rozwiązań finansowych i innych środków mających na celu promocję budynków niemal zeroenergetycznych. Dotychczas do Komisji Europejskie wpłynęły następujące Krajowe Plany:(...)
 Więcej

Dodano: 06.08.2013 r.

Odpowiedź w sprawie EU-PILOT 4930/13/ENER

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zamieściło na stronie http://ec.europa.eu sprawozdanie ze wszystkich danych wejściowych i założeń użytych do celów obliczeń optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2010/31/UE.

Sprawozadanie
Załącznik

Dodano: 06.08.2013 r.


List do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Dotyczy: Odpowiedzi na pismo BP-5mw-076-13/13 otrzymane dnia 10 lipca 2013 roku (internetowo) w sprawie zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia ministra w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.
czytaj więcej

Dodano: 06.08.2013 r.

Wsparcie przy ocenie wniosków

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej w dniu dzisiejszym została zamieszczona informacja o wydłużeniu do dnia 30 lipca 2013 r., terminu składania ofert na Wsparcie w procesie oceny formalnej wniosków konkursowych dla programu operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014


http://bip.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne/rozeznanie-rynku/

Na ww. stronie znajduje się pełna treść zapytania ofertowego.


KOMUNIKAT ZARZĄDU ZAE


Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych zawiadamia, że z powodu braku wystarczających funduszy dalsze wydawanie miesięcz
nika „ENERGIA I BUDYNEK” stało się niemożliwe.

Podejmowane wielokierunkowe próby uzyskania nowych sponsorów lub współwy
dawców nie przyniosły rezultatu, w związku z czym zarząd podjął decyzję o zakończeniu wydawania miesięcznika.
Zdajemy sobie sprawę, że dostarczanie Członkom informacji jest podstawowym zadaniem Zrzeszenia. Musimy więc utworzyć inną niż miesięcznik formę przekazywania informacji, która zawierałaby  podobny zakres wiedzy i informacji przy niższych kosztach wydawnictwa. Podejmiemy więc próbę wydawania czasopisma internetowego. Wymaga to jednak pewnego czasu na przygotowanie, dlatego na razie, jako rozwiązanie tymczasowe podejmujemy dostarczanie Członkom ZAE  bieżących informacji w formie biuletynu przesyłanego za pośrednictwem Internetu...
czytaj więcej          
 
dodano: 13.11.2012 r.


                                                                                  

Lista Referencyjna Audytorów

Informacja  Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych w sprawie warunków uzasadniających wpisanie osób na Listę Referencyjna Audytorów prowadzoną przez ZAE.

 

Szanowni Państwo


Dzięki ścisłej i wszechstronnej współpracy z Federacją Europejskich Stowarzyszeń Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji REHVA w załączeniu udostępniamy Państwu najnowsze dokumenty oraz propozycje dokumentów przygotowane przez Komisję Europejską dotyczących  zagadnień efektywności energetycznej.

Dokumenty przesłał Członek Federacji REHVA pan Alex Vanden Borre za w tym miejscu składamy mu serdeczne podziękowania.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów

Plan na rzecz efektywności energetycznej z 2011 r.

Efektywność energetyczna jest centralnym elementem unijnej strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz przejścia do gospodarki opartej na efektywnym korzystaniu z zasobów. Efektywność energetyczna należy do najbardziej opłacalnych sposobów zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Pod wieloma względami efektywność energetyczną można postrzegać jako największe źródło energii, jakim dysponuje Europa. Dlatego Unia wyznaczyła sobie za cel zmniejszenie do 2020 roku swojego pierwotnego zużycia energii o 20 % w porównaniu z prognozami, a cel ten został wskazany w komunikacie Komisji „Energy 2020” jako istotny krok na drodze do realizacji naszych długoterminowych celów w zakresie energii i klimatu. (...)

Streszczenie oceny skutków
Dokument uzupełniający

Dzięki zastosowaniu opłacalnych środków na rzecz oszczędności energii Europa może do roku 2020 zmniejszyć swoje zużycie energii pierwotnej o 20 %. Pozwoliłoby to zwiększyć konkurencyjność gospodarki UE oraz stworzyć nowe miejsca pracy i możliwości rozwoju przedsiębiorstw. Zmniejszyłyby się koszty energii ponoszone przez obywateli, dzięki czemu spadłaby liczba gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym. Efektywność energetyczna oznacza również lepsze wykorzystanie zasobów energii i zmniejszenie zależności od importu. Mniejsze zużycie energii wiąże się także ze zmniejszeniem emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, mniejszym oddziaływaniem na ekosystemy i wyższą jakością życia ludzi. Efektywność energetyczna i oszczędność energii są korzystne dla całej gospodarki UE, państw członkowskich, przedsiębiorstw i osób fizycznych. (...)

Komunikat Komisji Europejskiej

Ukazał się Komunikat Komisji Europejskiej pn. "Plan na rzecz efektywności energetycznej z 2011 r." Departament Energetyki opracowuje Stanowisko Rządu w tej sprawie. Do 23 marca 2011 r. można przesyłać do nas uwagi, sugestie i propozycje zapisów merytorycznych do dokumentu, które NAPE przekaże Departamentowi Energetyki. Tekst komunikatu dostępny jest tutaj.


Stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Pismo od Dyrektora Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie Stanowiska Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczącego niszczenia siedlisk jerzyka (Apus apus)
Czytaj całość

Stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie niszczenia siedlisk jerzyka (Apus apus) podczas prowadzenia prac termomodernizacyjnych na budynkach zasiedlanych przez ten gatunek
Czytaj całość

Pytania do Ministra Piotra Stycznia od uczestników Forum Termomodernizacja 2010

Szanowny Pan Piotr Styczeń

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Infrastruktury

 

Pytania do Ministra Piotra Stycznia od uczestników Forum Termomodernizacja 2010


Pismo do Ministra Infrastruktury

Stanowisko Zrzeszenia Audytorów Energetycznych w sprawie rządowego dokumentu "Podstawowe kierunki zmian w programie społecznego budownictwa czynszowego".

Forum dyskusyjne poświęcone świadectwom i audytom energetycznym

W zakładce Forum, znaleźć można ciekawe informacje związane z wykonywaniem świadectw charakterystyki energetycznej oraz audytów energetycznych.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego wykorzystywania wiedzy w nim zawartej. Odpowiadamy na wszystkie zadawane pytania a najciekawsze z nich publikujemy na łamach strony ZAE.

 

Oferta NAPE - 5 stycznia 2010
Narodowa Agencja Poszanowania Energii
oferuje usługę

Wykonanie obliczeń hydraulicznych systemu ciepłowniczego

Dodatkowe informacje: NAPE tel. (022) 50 54 643

Szczegóły realizacji oferty: www.nape.pl
 
  Szukaj


Zachęcamy do zapoznania się ze stroną BUILD UP 

Jest to platforma Komisji Europejskie, na której znajdą Państwo aktualności z branży. 
Po zarejestrowaniu się można dodawać własne projekty czy informować o nadchodzących wydarzeniach.

Potrzebne loga (do wyboru) są do pobrania z linku jak poniżej:


 
Hanza Brokers Sp. z o.o.
ul. Jasna 15
00-003 Warszawa
Czytaj więcej
Ubezpieczenie dla Certyfikatorów
Ubezpieczenie dla Audytorów
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

jest wydawcą Biuletynu INFORMACJA ZAE

Biuletyn wysyłany jest do członków ZAE (którzy mają
opłaconą składkę) raz w miesiącu formie elektronicznej.


P A R T N E R Z Y
 

Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury, pojawiła się informacja o ogłoszeniu terminu egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Ministerstwo przygotowało zbiór informacji dla kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, którą znajdziecie Państwo tutaj...
Use module action menu to edit content

Projekt i wykonanie:

© Possible 2009